Mokume Gane -tekniikka

Noin 1600-luvulla alkunsa saanut Mokume-Gane on japanilainen metallintyöstömenetelmä, jota alkujaan käytettiin koristeellisten miekkaosien valmistukseen. Mokume ganessa yhdistetään eri metalleja, kuten esimerkiksi hopeaa ja kuparia. Näistä eri metalleista valmistetut levyt yhdistetään ja sulatetetaan, jolloin saadaan sekavärisiä aihioita, jotka voi valssata levyksi tai tangoksi.

Kun tavanomainen japanilainen miekka lakkasi toimimasta aseena ja siitä tuli suurelta osin statussymboli, syntyi kysyntä taidokkaille koristeellisille kahvoille ja tupeille. Denbei Shoami, metallityömestari Akitan prefektuurista, keksi mokume-gane-prosessin, joka on tunnettu myös nimillä kasumi-uchi (pilvimetalli), itame-gane (puusyymetalli) ja yosefuki.

Mokume-ganen varhaiset komponentit olivat suhteellisen pehmeitä metalleja ja seoksia (kulta, kupari, hopea, shakudō, shibuichi ja kuromido), jotka muodostivat nestefaasidiffuusiosidoksia keskenään sulamatta kokonaan. Tämä oli hyödyllistä perinteisissä tekniikoissa kerrosten yhteensulatuksessa ja juottamisessa.

Ajan myötä mokume ganen käytäntö hiipui. Miekkojen julkinen näyttäminen samuraistatuksen merkkinä kiellettiin. Tämän jälkeen ne harvat metallisepät, jotka harjoittivat mokume-ganea, siirsivät taitonsa suurelta osin muiden esineiden luomiseen.

Eri mokume gane -tekniikoita

Nestefaasifuusio 

Nestefaasifuusiossa metallilevyt pinottiin ja kuumennettiin huolellisesti; yksinkertaisista raidoista koostuva kiinteä aihio voidaan takoa ja veistää kuvion monimutkaisuuden lisäämiseksi. Perinteisessä prosessissa sitoutuminen saavutetaan, kun jotkin tai kaikki pinon seokset kuumennetaan siihen pisteeseen, että ne sulavat osittain. Tämä nestemäinen seos sulattaa kerrokset yhteen. Prosessi vaatii huolellista lämmönhallintaa ja taitavaa taontaa.

Juotos

Yrittäessään luoda uudelleen perinteisen mokume-ganen ulkonäön jotkut käsityöläiset yrittivät juottaa kerroksia yhteen. Levyt juotettiin hopeajuotteella tai jollakin muulla juotosmetalliseoksella. Tämä tekniikka liitti metallit, mutta sitä on vaikea täydentää erityisesti suuremmilla levyillä. Flux-sulkeumat voivat jäädä loukkuun tai muodostua kuplia. Yleensä epätäydellisyydet on leikattava pois ja metalli juotettava uudelleen. Lopulta juotetut levyt eivät osoita diffuusioliitetyn materiaalin taipuisuutta ja työstettävyyttä.

Solid state sidos

Modernisoidussa solid-state-sidosprosessissa käytetään tyypillisesti kontrolloitua ilmakehää lämpötilasäädellyssä uunissa. Tyypillisesti käytetään myös mekaanisia apuvälineitä, kuten hydraulipuristinta tai momenttilevyjä (pulttipuristimet), puristusvoiman kohdistamiseen aihioon laminoinnin aikana. Nämä mahdollistavat alhaisemman lämpötilan kiinteän olomuodon diffuusion toteuttamisen lomiteltujen kerrosten välillä, mikä mahdollistaa ei-perinteisten materiaalien sisällyttämisen.

Mokume ganen itsetuhoutuvuus

Eri metalleja yhdistäessä ongelmaksi muodostuu galvaaninen korroosio. Jos korussa on epäjalompaa metallia kuten messinkiä tai kuparia, joka on kosketuksissa jalometalliin, tämä epäjalompi metalli syöpyy. 

Samassa elektrolyytissä olevassa kahdessa metallissa “virta” kulkee negatiivisemmasta metallista positiivisempaan. Esimerkiksi hopean ja kuparin yhdistelmässä jalommasta metallista tulee negatiivinen katodi, ja epäjalompi, tässä tapauksessa kupari, tulee positiiviseksi anodiksi ja alkaa hapettua eli tuhoutua kastuessaan (vesi, hiki, voide..)

Jos yhdistetään ainoastaan epäjaloja metalleja kuten vaikka kupari ja messinki, tapahtuu syöpyminen joka tapauksessa, sillä nämä epajalot metallit eivät ole korroosion kestäviä kuten hopea ja kulta. Kokonaan jalometalleista valmistettu mokume gane sen sijaan ei syövy.

Jos taas kullan osuus on alle 50% tai hopean pitoisuus alle 925, syöpyy metalli jalomman metallin parina. Kullan pitoisuus mokume ganessa tulisi siis olla vähintään 14K.

Eri metallit samassa tuotteessa

Jos korussa on useampaa eri jalometallia, sen täytyy tulla selkeästi ilmi merkinnöistä. Tosin jalometalliin arvokkaampaa metallia lisätessä, kuten kultaa hopeaan, ei tätä tarvitse merkitä erikeen.

Sen sijaan Mokume gane -tuotteet eroavat monimetallituotteista siinä, että metallikerroksia ei voi irrottaa toisistaan eikä pitoisuuden analysointi onnistu yhdestä osasta.

Mokume gane -tuotteita ei voi yleensä leimata jalometallituotteeksi, sillä tuotteet eivät täytä lainsäädännön vaatimusta pitoisuudelle. Näitä tuotteita ei siis voi myydä jalometallituotteina.

Mokume gane -tuotteet täytyy leimata, jos niiden eriväriset kerrokset on valmistettu samasta metallista, esim. erivärisistä 585-kultaosista. Silloin tuote leimataan pitoisuusleimalla 585 ja nimileimalla.

Lähteet:

http://korullistakertomaa.blogspot.com/2016/08/vale-mokume-ganea.html

https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/jalometallituotteet-korut-ja-kellot/useasta-eri-materiaalista-valmistetut-tuotteet

https://en.wikipedia.org/wiki/Mokume-gane

https://ujo.rocks/fi/portfolio-esine/mokume-gane-galvaaninen-korroosio-ja-metallien-syopyminen/