Innostaja

ENFP-A

Innostaja tai toiselta kutsumanimeltään aktivisti on usein huomion ja juhlien keskipiste. He ovat kuitenkin enemmän kiinnostuneita sosiaalisista kontakteista ja saavuttamastaan tunneyhteydestä, kuin hetken mielihyvästä.

Aktivistille ei sovi hallinnolliset ja rutiininomaiset työt. Itse koen pärjääväni hyvin myös johtotehtävissä, mutta koen silti tarvetta keksiä ainutlaatuisia ratkaisuja ja minulla täytyy olla vapaus innovatiivisuuteen. Menetän kärsivällisyyteni ja mielenkiintoni nopeasti joutuessani tylsiin tehtäviin.

Käytän aikaa sosiaalisten suhteiden, ideoiden ja tunteiden pohtimiseen ja tutkimiseen. Pystyn asettautumaan helposti muiden ihmisten asemaan ja ymmärrän mistä heidän käyttäytymisensä ja tunteensa johtuvat. Jos kuitenkin luotan liikaa intuitiooni, voin tulkita signaaleita väärin ja epäonnistua yksinkertaisessa asiassa, jonka vähemmän tunteellinen olisi ratkaissut paljon nopeammin.

https://www.16personalities.com/fi/enfp-persoonallisuus