Meyers-Briggs Persoonallisuustesti

“Sovittelija” -persoonallisuus

“Sovittelijat ovat todellisia idealisteja ja pyrkivät aina löytämään edes jotain hyvää pahimmistakin ihmisistä tai ikävimmistäkin tapahtumista ja tekemään asioita aikaisempaa paremmin. He saattavat vaikuttaa rauhallisilta, varautuneilta ja jopa ujoilta, ja heillä on sisäinen liekki ja intohimoa, joka loistaa heistä. Sovittelijoita on väestöstä vain 4 prosenttia, minkä vuoksi heillä on suuri riski tulla väärinymmärretyiksi. Mutta kun he löytävät samanmielisiä ihmisiä, joiden kanssa he voivat viettää aikaa, he kokevat sisäistä rauhaa, joka on heille todellinen ilon ja inspiraation lähde.”

“Sovittelijoita ohjaavat periaatteet pikemminkin kuin logiikka, innostus tai käytännöllisyys. Sovittelijoiden tekemistä määrittävät kunnia, kauneus, moraalisuus ja hyveys sekä aikomuksen puhdas olemus, eivät palkkio ja rangaistus. Sovittelijan ominaisuuden omaavat persoonat ovat ylpeitä tästä ominaisuudestaan, ja on syytäkin, mutta kaikki eivät ymmärrä sovittelijoiden tunteiden taustalla piilevää motivaatiota, mikä voi johtaa eristäytymiseen.”

Testin useasti aiemmin tehneenä tulos ei juurikaan yllättänyt. Siirryin introverttiuden spektrumilla seuraavalle asteelle INTP:stä INFP:n. Koen INFP:n sopivan itseeni kuitenkin paremmin vaikkei INTP jäänyt hirveän kauaksi sekään. INFP:n kuuluvat vahvuudet ja heikkoudet osuvat minuun enimmäkseen hyvin pienillä viilauksilla.