Logo ja käyntikortti

Logoa suunnitellessa ainoa ajatus alkuun oli, että se olisi selkeä, yksinkertainen ja oma nimeni siihen jotenkin tulisi. Aloin miettimään ja hahmottelemaan erilaisia versioita. Kristiina Marianne jewelry muuttui kristiina jewelryksi, koska ensimmäinen suunnitelma vaikutti liian pitkältä, eikä näyttänyt kovin järkevältä.

Aluksi mietin että Kristiina nimi olisi tehty fontilla, mutta todettiin sen olevan tylsä ratkaisu ja oma nimikirjoitus olisi parempi, joten aloitin kirjoittamaan paperille nimikirjoitusta..niin kauan, että se omaa silmää miellytti.

Käyntikortin takapuoli mietitytti, jäisikö se valkoiseksi vai olisiko siinä kuviointia, lopulta päädyin QR – koodiin ja jatkaa näin yksinkertaista linjaa. Lopputulokseen olen ihan tyytyväinen, yksinkertainen ja selkeä, jota alunperin lähdettiin hakemaankin.

Logon suunnittelua

Aloitin logon suunnittelun miettimällä yritys nimeä. Alunperin minulla ei ollut minkäänlaista ajatusta, ja aloin pyöritellä mielessäni eri vaihtoehtoja. kyselin myös läheisiltä ideoita, ainoa selkeä asia oli, että haluan logosta selkeän ja yksinkertaisen, ja oman nimeni siihen jotenkin yhdistää.

Desing by Kristiina, K- desing, krissen koru, koru kirstiina, Kristiina Marianne jewelry.. Aloin piirtelemään hahmotelmia paperille. Logon tausta myös mietitytti pitkään, koska olen ihmisenä vähän väritön ja pidän yksinkertaisuudesta, kirkkaista kivistä, tuli ajatus kasasta kirkkaita kiviä taustalle. Se tuntui kuitenkin liian sekavalta ja päädyin selkeämpään versioon, musta valkoiseen logoon. Logo idea oli mielestäni jo valmis, mutta opettajan avustuksella sitä päätettiin muokata toimivammaksi. Desing by Kristiina muuttui Kristiina marianne jewelryksi. Logoa tehdessä kuitenkin todettiin nimen olevan liian pitkä, se näytti hölmöltä, joten jätettiin ainoastaan etunimi lopulliseen versioon, Kristiina jewelry.

Skillstacking

In the fast-paced and ever-evolving landscape of the 21st century, the concept of skill stacking has emerged as a dynamic approach to personal and professional development. Skill stacking involves intentionally cultivating a diverse set of skills, knowledge, and competencies that, when combined, create a unique and valuable skill set. This concept encourages individuals to move beyond the traditional notion of specializing in a single skill and instead embrace a multidimensional approach to learning and growth.

One of the fundamental aspects of skill stacking is the recognition that the world is becoming increasingly interconnected and complex. The ability to navigate this complexity requires a versatile set of skills that goes beyond expertise in a singular domain. By skill stacking, individuals can build a repertoire of competencies that complement and enhance each other, resulting in a holistic skill set that is adaptable to various challenges.

One of the key advantages of skill stacking is its application across diverse fields and industries. The interdisciplinary nature of this approach enables individuals to bridge gaps between traditionally separate domains. For instance, someone with a background in technology who skillfully stacks communication, project management, and creative problem-solving skills can excel not only in software development but also in leadership roles or entrepreneurship.

Moreover, skill stacking fosters resilience in the face of change. In a world where technological advancements and market dynamics are in constant flux, having a diverse skill set provides a buffer against obsolescence. Individuals adept at skill stacking are better equipped to pivot and thrive in new environments, as they possess a foundation of skills that transcend specific job roles or industries.

Skill stacking is not merely about acquiring technical proficiencies; it also emphasizes the importance of soft skills and emotional intelligence. Effective communication, collaboration, and adaptability are integral components of a well-rounded skill stack. These interpersonal skills complement technical expertise, making individuals not only proficient in their craft but also effective team members and leaders.

Furthermore, the process of skill stacking encourages a growth mindset. It propels individuals to embrace continuous learning and seek out opportunities for self-improvement. The willingness to explore new areas and acquire diverse skills contributes to personal development and fosters a culture of innovation and creativity.

In conclusion, skill stacking represents a paradigm shift in how individuals approach learning and development. It emphasizes the fusion of diverse competencies to create a powerful and adaptable skill set. As the world becomes more interconnected and dynamic, skill stacking offers a roadmap for navigating the complexities of the modern era. Embracing this approach not only enhances individual capabilities but also contributes to a workforce that is agile, innovative, and well-equipped to tackle the challenges of tomorrow.

Markkinoinnin moniulotteisuus

Tuotteistajan taskuraamattu avaa markkinointia, ja ihmisten käyttäytymistä ostaessa tuotteita/ hyödykkeitä. Kuvataan olennaisesti ihmisten järkiajattelun ulkopuolella tapahtuvaa ostos käyttäytymistä, missä ostamiseen vaikuttaa muiden mielipiteet, trendit, ja erityisesti myyjän otteet asiakkaan päätösten varmentamisessa.

Kirja herätti monia ajatuksia, joista päällimmäisenä jäi mieleen se miten moni asia vaikuttaa markkinointiin. Asiakkaan puhuttelun tärkeys jäi mieleen olennaisesti, ei pidä kertoa asiakaalle itsestään selvyyksiä ensimmäisenä, tai varsinkaan toistaa asioita, asiakaan kiinnostuksen herättämiseksi on tärkeää puhua selkeästi ja esittää pointteja joista asiakas voisi olla kiinnostunut, tai ei vielä tiedä.

Kirjan sisältä tuli etsiä kolme kohtaa jotka kolahti. Ensimmäinen “kolahdus” oli se, että kirja oli helppo helppo lukuisempi kuin oletin ja mielenkiintoinen. Toinen kolahdus oli ihmisten alitajunnassa tapahtuvat päätökset, esimerkiksi asioiden väri voi vaikuttaa ihmisen tapoihin kohdellessa eri värisiä asioita/ihmisiä/esineitä. Viimeinen kiinnostava kohta, oli alitajuntainen auktoriteetti, joka vaikuttaa myös suomalaisiin. Esimerkiksi Punainen liikennevalo tai poliisi herättää automaatista kuuliaisuutta ihmisissä, ja liikennevaloissa ollaan vaikka keskellä yötä.

Kirjasta ei löytynyt paljoa negatiivista sanottavaa, mutta jotakin mainittakseni, kirjassa oli paljon itsensä toistamista, joka ei ole ideaalia kirjan kulun kannalta. Muuten kirja on kaikinpuolin hyvä ja yhteenvetona voisin sanoa kirjan olevan melko hyödyllinen juurikin markkinoinnin kannalta.

Syventävä tutkielma yrityksestä Swarovski

Swarovski on maailmanlaajuisesti tunnettu korkealaatuisten kristallituotteiden valmistaja, joka on onnistunut yhdistämään perinteen, innovaation ja ylellisyyden ainutlaatuisella tavalla. Yritys perustettiin Itävallassa vuonna 1895, kun Daniel Swarovski loi ensimmäisen koneen, joka pystyi leikkaamaan kristallia tarkasti ja tehokkaasti. Tästä johtuen Swarovski on ollut edelläkävijä kristallimuotoilussa, ja sen nimi on tullut tunnetuksi laadukkaista ja loistavista kristallituotteista.

Yrityksen menestys perustuu korkeaan laatuun, tinkimättömään huolellisuuteen ja jatkuvaan innovointiin. Swarovski valmistaa kristallinsa huolellisesti valikoiduista raaka-aineista, ja sen valmistusprosessiin liittyy useita tarkastusvaiheita varmistaakseen korkean laadun. Kristallituotteiden valikoima on laaja, kattaa korut, asusteet, sisustustuotteet ja monet muut alueet.

Yksi Swarovskin erottuvimmista piirteistä on sen yhteistyö huippumuodin ja designin kanssa. Monet maailman johtavat suunnittelijat ja brändit käyttävät Swarovskin kristalleja luodakseen ainutlaatuisia ja vaikuttavia tuotteita. Tämä yhteistyö on nostanut Swarovskin korkeaan asemaan muodin ja kauneuden maailmassa.

Swarovski ei ole vain kristallien valmistaja, vaan se on myös sitoutunut kestävään kehitykseen. Yritys pyrkii vähentämään ympäristövaikutuksiaan ja edistämään vastuullista toimintaa koko tuotantoketjussaan. Swarovskin kestävysponnistelut liittyvät muun muassa raaka-aineiden hankintaan, energiatehokkuuteen ja kierrätykseen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Swarovski on brändi, joka on onnistunut säilyttämään perinteensä samalla kun se on omaksunut innovaation ja kestävän kehityksen periaatteet. Swarovskin korkealuatuiset kristallituotteet ovat olleet osa monien ihmisten arkea ja erityistilaisuuksia ympäri maailmaa, ja yritys jatkaa loistoaan ja vaikutustaan globaalissa muoti- ja designmaailmassa.

Millainen minä olen..

Persoonallisuustyypppini oli testin perusteella puolestapuhuja (INFJ-T).

“puolestapuhujat ovat hiljaisia edelläkävijöitä, usein inspiroivia ja väsymättömiä idealisteja”

75% introvertti

Löysin tekstistä paljon itseäni. Introverttinä ihmisenä viihdyn hyvin yksin, omissa oloissani, kaipaan omaa rauhaa ja tilaa. Kova meteli ja isot ihmisjoukot ovat pahin painajaiseni esiintymisen lisäksi. Tästä on varmasti hyötyä omalla alallani, parhaat ideat ja ajatukset kumpuaa usein juuri omassa rauhassa ja nautin siitä että saan näpertää ilman häiriötekijöitä. Toisaalta koen, että esim. asiakas palvelu tällä luonteella on hieman haaste, koska mielummin olen se hiljainen taustatekijä.

67% intuitiivinen

“intuitiivisella henkilöllä on hyvä mielikuvitus ja he ovat mieleltään avoimia ja uteliaita. He arvostavat omaperäisyyttä ja kiinnittävät huomiota piilomerkityksiin ja kaukaisempiin mahdollisuuksiin”

Kuulostaa tutulta, minulla on hyvä mielikuvitus ja uteliaana tutkin asioita, haluan tietää kaiken. Tämä kuitenkin koskee vain asioita, joista olen aidosti kiinnostunut. Yliajattelen helposti ja analysoin asioita, pää toimii käytännössä koko ajan ja ajatus lennähtää usein niin nopeasti asiasta toiseen, että kanssa ihmisten on vaikeuksia pysyä mukana. Tässä on paljon hyviä puolia, mutta välillä koen tämän myös kuormittavaksi.

74% emotionaalinen

“emotionaaliset ihmiset arvostavat tunteiden näyttämistä ja herkkyyttä. he arvostavat empatiaa, harmonisia ihmissuhteita ja yhteistyötä”

Arvostan tunteiden näyttämistä ja olen äärettömän herkkä ihminen, mutta luonteelleni on ominaista, että tämän herkän puolen usein näkee vain kaikkein läheisimmät ihmiset, ikäänkuin peitän sen kovan kuoren alle. Olen myös hyvin empaattinen ihminen, ja helposti tunnen toisen ihmisen tunnetilat ja myötä elän niitä.

51% suunnittelija

“suunnittelevat henkilöt ovat päättäväisiä, perusteellisia ja järjestelmällisiä. heille selkeys, ennustettavuus ja asioiden päätökseen saattaminen on tärkeää. rakenne ja suunnittelu ovat tärkeämpiä kuin spontaanius”

usein pidän siitä että asiat on selkeät ja etukäteen hyvin suunniteltu, sehän on puoliksi tehty. Tämä pätee kuitenkin vain tiettyihin asioihin, pidän myös spontaaniudesta, kaikkea ei tarvitse etukäteen suunnitella, vaan on hauskaa välillä vaan mennä ja heittäytyä.

58% turbulentti

“turbulentit henkilöt ovat itsetietoisia ja alttiita stressille. Heidän tunne-elämänsä on kiihkeää ja he janoavat usein menestystä, tavoittelevat täydellisyyttä ja haluavat kehittyä”

Tämän allekirjoitan täysin. Olen täydellisyyden tavoittelija, haluan kehittyä ja usein stressaannun, teen asioita yli omien voimavarojen. Tunnen asiat aina syvästi ja voimakkaasti ja stressaanun helposti. Mutta kuten aiemmin sanoin, peitän kaiken kovan kuoren alle, en useinkaan näytä sitä ulospäin, vaan puran niitä omissa oloissani.