TUOTTEISTAJAN TASKURAAMATTU

‘’Varoitus: Tämä kirja tekee sinusta kyynisen.’’  

Koen ennemminkin niin, että elämä tekee sinusta kyynisen, ei tämä kirja. Mutta toki ymmärsin pointin mitä tuolla haetaan. En vain ihan komppaa varoitusta.  

Ajattelin kirjan olevan todella kuivakka ja pitkäveteinen, mutta se olikin ihan ok luettavaa. Pääasiassa pituutensa ja helppolukuisuutensa vuoksi. No oli aihekin ihan mielenkiintoinen. Hieman tosin toisti itseään. Kuitenkin ajattelisin tämän olleen todella hyödyllinen teos luettavaksi tässä elämänvaiheessa sekä tässä kohtaa opintojani. Varsinkin nyt, kun kehitteillä on oma yrityksen perustaminen.  

LUKU 22 Kiitoksen ihmeellinen voima 

Luvussa tutkittiin, sitä miten kiittäminen vaikuttaa ihmiseen. Tutkimus selvitti miten avun pyytäminen ja siitä kiittäminen tai vastaavasti kiitoksen väliin jättäminen aiheuttaa ihmisessä. Jos saat kiitoksen avusta, koet olevasi tarpeellinen ja apuasi arvostetaan.  

Aika loogista mielestäni. Itsekin arvostan enemmän kiitosta avustani, kuin sitä, että saisin siitä esimerkiksi rahallisen palkkion. Raha kylmää, kiitos lämmin. Palkkio saa ihmisen helposti ajattelemaan, että apuasi on ostettu. Kiitos taas saa ihmisen ajattelemaan, että avusta oikeasti ollaan kiitollisia ja sitä arvostetaan.  

Luvussa käytiin myös läpi sitä, miten vaikeaa ylipäätään on pyytää apua. Ihmiset eivät halua osoittaa olevansa heikkoja ja valitettavasti elämme maailmassa, jossa avun pyytäminen helposti lokeroidaan heikkoudeksi, vaikka se ei sitä olekaan. Päinvastoin. Jos ihmiseltä pyydetään henkilökohtaisesti apua, tuntee hän olonsa tarpeelliseksi ja arvostetuksi. Jos minulta tullaan henkilökohtaisesti pyytämään apua asiassa, niin ajattelen sen olevan rohkea veto ja koen vielä enemmän tarvetta auttaa kyseistä ihmistä pyyteettömästi. Ja palkkioksi riittää, vain pelkkä kiitos sekä tunne siitä, että on tehnyt jollekin jotain arvokasta.  

LUKU 25 Ostajat maksavat hyvästä omastatunnosta 

Luvussa tutkittiin, sitä kuinka paljon ihmiset ovat valmiita maksamaan hyvästä omastatunnosta. Tai ehkä ennemminkin siitä, että muut ajattelisivat heidän olevan hyviä ihmisiä.  

Hmm.. Koen hieman ristiriitaisuuksia tätä ajatusta kohtaan. Itse olen samaa mieltä siitä, että mieluusti maksan enemmän tuotteesta josta saan hyvän omatunnon. Mutta perustellusti. Tutkin tuotteen tarkasti ja pohdin, että tuleeko siitä minulle oikeasti hyvä omatunto vai yrittääkö tuote vain saada sellaisen leiman ostajalle. Henkilökohtaisestihan minua ei kiinnosta muiden ihmisten mielipide siitä olenko hyvä vai huono ihminen. En siis etsi minkäänlaisia todistelevia tuotteita sitä asiaa puoltamaan. Haluan oikeasti tehdä hyviä valintoja.  

Toki ymmärrän myös sen pointin, että ihmiset ajattelevat sitä mitä muut heistä ajattelevat. Siinäkin asiassa on puolensa ja puolensa. Kuka nyt ei haluaisi muiden ajattelevan, että on hyvä ihminen. Se mitä ostat, sitä ruokit. Suosittelisinkin olemaan tarkkaavainen, sen suhteen onko tuote/palvelu oikeasti vastuullinen teko vai annetaanko sinun vain ymmärtää niin. Jos sinulle sanotaan, että ‘’tämä on hyvä tuote, tämä pelastaa maailman.’’ Uskotko ja jos, niin miksi? Sen takia, että sinulle sanottiin niin? Vai sen takia koska massavirta tekee samoin? Vai sen takia, että olet oikeasti tietoinen siitä mitä ajattelit ostaa? 

LUKU 35 Suutarin lapsella on ihan pakko olla kengät 

Luvussa tutkittiin, sitä miten epäjohdonmukaisuus aiheuttaa epäluottamusta. Tottahan se on, että, jos et pysty seisomaan sanojesi tai tekojesi takana sinut koetaan epäluotettavaksi. Pelkästään oman puheen takelteleminen herättää ihmisissä epäilyksiä, varsinkin, jos sanot olevasi asiantuntija.  

Asiantuntijat ajatellaan todella johdonmukaisina. Heillä on aina vastaus valmiina kaikkeen, eivätkä he eivät epäile omia perusteluitaan. Eivätkä takeltele puheissaan. Jos olet johdonmukainen, sinua on vaikea saada puhumaan itseäsi pussiin.  

‘’Elä niin kuin saarnaat.’’ Olen tästä samaa mieltä. Ei vaikuta kovin luotettavalta ostaa ihmiseltä tuotetta, johon myyjä ei edes itse tunnu uskovan. 

LUKU 36 Viritä antennisi asiakkaan aaltopituudelle 

Luvussa tutkittiin, sitä miten myyjä ja asiakas kohtaavat paremmin, kun heillä on edes yksi yhteinen tekijä. Asiakkaita saa helpommin, jos he kokevat samaistuvansa jotenkin itse myyjään.  

Tämä on erittäin helppo ymmärtää. Kaksi toisilleen tuntematonta ihmistä löytävät helposti yhteisen sävelen saman kiinnostuksen kohteen, mielipiteen, arvojen tai vaikka yhteisen tutun välityksellä. Kun löytyy, se yksi yhteinen tekijä myyjän ja asiakkaan välillä, löytyy usein helposti toinenkin. Sen jälkeen huomataankin, että tässähän ollaan melkein sukua monien mutkien kautta. Niin pieni tämä maailma on.  

Ihminen tuntee olonsa helposti ulkopuoliseksi, jos hän kokee, ettei tilanteessa ole ainuttakaan samaistuttavaa tekijää hänen kanssaan. Ulkopuolisen roolissa kukaan ei halua olla, joten silloin useimmiten poistutaan tilanteesta. 

Itsekin olen huomannut myyntityössä, että on suhteellisen helppoa murtaa se jää ihan tuntemattomankin ihmisen kanssa. Kun jää on murrettu puhumalla sitten vaikka päivän säästä tai auringon asennosta, on siitä eteenpäin huomattavasti helpompi ohjata keskustelua pikkuhiljaa ostopäätökseen ja saada asiakas käymään myös uudestaankin.  

SKILL STACKING

Pähkinänkuoressa Skill Stacking on erilaisten elämäsi aikana kertyneiden taitojen yhteensovittamista. Näissä taidoissa ei tarvitse olla niin ikään ‘’pro’’, sillä keskinkertaisuus riittää myös hyvin. Kun nämä taidot on selvitetty, niin haasteena onkin niiden yhdistäminen niin, että niistä muodostuu yksilöllinen osaamisalasi.  

Mielestäni ihan mukiin menevä ajatus. Faktahan on se, että kaikki eivät vain tiedä heti ensimmäisinä elinvuosinaan, että mille haluaa omistautua tässä elämässä. Kaikilla ei ole lapsesta lähtien jotain tiettyä harrastusta missä on paras ja mistä haluaa ammatin. Jotkut joutuvat jopa hieman tätä asiaa pohtimaan ja etsimään niitä omia ainutlaatuisia taitojaan. Haasteena voi olla myös se, jos on kiinnostunut vähän kaikesta ja haluaa kokeilla vähän kaikkea, eikä lokeroitua vain yhden taidon pro-osaamiseen.  

On todella ok olla paras ja asiantuntija jossain, mutta yhtä lailla on todella ok osata vähän kaikkea ja jättää pro-osaaminen niille, jotka siihen tähtäävät. Mutta voiko näitä kahta eri tyyppiä edes verrata toisiinsa mitenkään? Varmasti voit yrittää nostaa itseäsi jalustalle tällä asiantuntijaosaamisellasi ihan niin, kuin sillä todella laajakirjoisella kokemuksella vähän kaikesta keskiverto-osaajana.  

PERSOONALLISUUSTESTIN REFLEKTIO

Testin tulos oli minulla PROTAGONISTI ENFJ-A/ENFJ-T. 

Tulos ei sinänsä ollut yllättävä ja koen sen aika pitkälti hyvin osuvaksi, mutta en ehkä aivan täysin. Olenkin usein miettinyt, että kumpaan persoonallisuustyyppiin painottuisin enemmän – ekstroverttiin vai introverttiin. Olen suhteellisen ulospäinsuuntautunut persoona ja kaipaan ihmisten seuraa sekä yhteistä tekemistä. Parastahan on olla innostavassa seurassa, jossa on samanhenkisiä ihmisiä, joilla on yhteisiä kiinnostuksen kohteita. Toisaalta myös tarvitsen vastapainoksi yksinolemista. Viihdyn yksin, eikä yksinolo ole ikinä ollut minulle minkäänlainen ongelma. Hakeudun omiin oloihini, kun koen sen tarpeelliseksi. Tykkään myös jakaa ajatuksia ja mielipiteitä erilaisten ihmisten kanssa ja olen kiinnostunut kuulemaan muiden ihmisten näkemyksiä asiasta, kuin asiasta. Ajoittain kumminkin haluan yksin omassa hiljaisuudessani pohtia maailmaa ilman, että kukaan ‘’sotkee’’ ajatuksiani. Olen hyvin intuitiivinen, mutta myös looginen persoona. Päätöksissä ja toiminnassani otan huomioon tunteet sekä logiikan, mikä aiheuttaakin usein ristiriitaisia ajatuksia. Lopullisen päätöksen teen kuitenkin intuitioni perusteella, sillä se on niin vahva, etten vain voi olla huomioimatta sitä.  

Johtotehtäviin kokisin olevani hyvinkin soveltuva, mutta huomion keskipisteenä sekä esillä oleminen ei ole minulle todellakaan ominaista. Varsinkaan suuremmassa ryhmässä. Pienemmässä ja tutussa seurassa asia onkin eri, kuten esimerkiksi kotona. Vastuullisena ja tunnollisena ihmisenä olen huomannut, että usein lopullisten päätösten tekeminen sysätään minulle. Sellaisissa tilanteissa saattaa helposti syntyä epävarmuuksia, kun yritän tehdä parhaan mahdollisen ratkaisun kaikkien kannalta. Vaikka saatankin tuntea epävarmuutta muun muassa tällaisissa tilanteissa niin yritän sen piilottaa itsevarmuuden alle ja unohtaa epävarmuuden aiheuttamat tunnetilat. 

Arvot ja moraali ovat minulle tärkeitä aiheita ja yritänkin aina tehdä kaikessa oikean ratkaisun. Aitoutta arvostan erityisen paljon ja pyrinkin kannustamaan ihmisiä olemaan parhaita versioita itsestään. Olen huomannut, että parhaiten muita voi auttaa näyttämällä itse hyvää esimerkkiä. Ihmisten varsinkin läheisten sellaisten auttaminen on minulle todella tärkeää. Usein saatankin sukeltaa muiden ihmisten ongelmiin hieman liian syvälle. Jopa omalla kustannuksellani, josta sitten itselleni saattaakin seurata uupumusta. Tätä pyrin välttämään, mutta läheisten ihmisten kanssa se ei aina ole niin helppoa.  

Työssäni ja elämässä muutenkin haluan tuoda esille asioiden merkityksellisyyttä ja auttaa ihmisiä myös näkemään sitä omassa elämässään sekä ympäristössään.