SYVENTÄVÄ TUTKIELMA

VIRTUAALISISUSTUSTAMINEN JA VIRTUAALIESITTELY

Virtuaalisisustus eli digistailaus on tulossa vahvasti mukaan osaksi sisustussuunnittelijankin arkea. Digistailausta käytetään paljon etenkin Yhdysvalloissa ja Suomeen se on rantautunut yhä enenemissä määrin viime vuosina. Palvelua hyödyntävät tällä hetkellä pääasiassa kiinteistönvälittäjät, mutta myös osa rakennusyrityksistä on alkanut käyttämään 3D-visualisointia esimerkiksi uudisasuntojen ennakkomarkkinoinnissa. Asuntosijoittajat ovat lisäksi yksi käyttäjäkohderyhmistä. Tässä kartoitankin aihetta lähinnä asunnon myyntitilanteeseen liittyen.

MITÄ DIGISTAILAUS TARKOITTAA?

Perusideana on valokuvien muokkaaminen 3D-mallinnus- ja kuvankäsittelyohjelmaa käyttämällä. Valokuviin voidaan lisätä kalusteet, poistaa niitä, vaihtaa pintamateriaaleja ja tehdä erilaisia remontteja, sekä näiden kaikkien yhdistelmiä.

Digistailaus tyhjään huoneeseen tarkoittaa käytännössä sitä, että valokuvaan lisätään sisustus digitaalisesti. Siten asiakas saa kattavamman kuvan asunnosta ja sen potentiaalista.

Tila ennen digistailausta. Kuva: BO

Tila digistailauksen jälkeen. Kuva: BO

Digistailaus valmiiksi kalustetussa asunnossa tarkoittaa sitä, että olemassa olevat kalusteet poistetaan digitaalisesti ja korvataan uusilla. Joissakin tapauksissa tämä voi osoittautua erityisen tärkeäksi, mikäli tilassa ennestään olevat kalusteet antavat asiakkaalle negatiivisen mielikuvan asunnosta.

Kalustettu tila ennen. Kuva: Visign

Kalustettu tila digistailauksen jälkeen. Kuva: Visign

MIKSI KÄYTTÄÄ DIGISTAILAUSTA?

Kaikilla ihmisillä ei ole kolmiulotteista hahmotuskykyä, joten virtuaalisesti kalustetut kuvat auttavat hahmottamaan tilaa. Digistailaus auttaa selventämään mittasuhteita ja näkemään tilan uudessa valossa.

Joskus digistailaus saatetaan kokea huijaukseksi, kun asunto ei näyttäydykään asiakkaalle samanlaisena kuin myyntikuvassa. Tästä syystä onkin erittäin tärkeää, että kuvat tulisi merkata digistailatuiksi erillisellä logolla. Digistailauksen keskeisenä tavoitteena on kuitenkin havainnollistaa tilan mahdollisuudet, ei huijata asiakasta.

Kiinteistönvälittäjille asuntojen digistailaus on osoittautunut todistetusti hyödylliseksi lisäämällä myytävän asunnon kiinnostusta ja yhteydenottoja. Digistailattu asunto näyttää kodikkaammalta kuin tyhjillään oleva tila ja näin ollen lisää asunnon houkuttelevuutta. Parhaassa tapauksessa asunnon markkinointiaika lyhenee ja siitä voi saada korkeamman hinnan.

Perinteiseen huonekaluilla tapahtuvaan stailaukseen verrattuna virtuaalistailaus on vaivatonta ja edullista asunnon myynnissä. Käytännössä vain hyvänlaatuinen valokuva ja pohjakuva tilasta riittää. Se on siis varsin kustannustehokas vaihtoehto konkreettiselle asunnon kalustukselle ja stailaukselle.

DIGIREMONTTI

Digiremontilla tarkoitetaan asunnon digitaalista remontoimista myytävään kuntoon. Se on tehokas tapa tuoda pintaremonttia vaativan kohteen potentiaali esiin havainnollistavan kuvan avulla.

Digiremontissa voidaan esimerkiksi vaihtaa kiinteitä kalusteita, lattiamateriaaleja, maalata seinät sekä lopuksi kalustaa koko tila. Se sopii hyvin myös keskeneräisten tilojen loppuunsaattamiseen. Uudiskohteiden markkinoinnissa myyntityö painottuukin päivä päivältä enemmän digitaaliseen asiakaskokemukseen. Näin voidaan potentiaalisille ostajille esitellä valmista tilaa jo rakennusvaiheessa.

Asuntosijoittajien kohteissa digiremontti voidaan toteuttaa ennalta sovittujen remontin todellisten materiaalien, värien ja kiintokalusteiden mukaan, jolloin virtuaalikuva vastaa hyvin lopullista todellisuutta.

Rakennusvaiheessa oleva asunto. Kuva: Govisual

Asunto digistailattuna. Kuva: Govisual

VIRTUAALIESITTELY

3D-tilaesittely on viimeisintä teknologiaa ja on monipuolisempi vaihtoehto digistailaukselle. Se perustuu syvyyskameroiden hyödyntämiseen kiinteistöjen kuvauksessa ja mahdollistaa vapaan liikkumisen valokuvantarkassa ympäristössä. 3D-mallin tekemiseen käytetään erikoiskameraa, jolla sisätilat ensin kuvataan. Käytännössä kuvat syötetään sovellukseen, jolla kiinteistöstä luodaan kolmiulotteinen virtuaalimalli. 3D-visualisointeja käyttävät mm. kiinteistönvälittäjät, rakennusliikkeet ja arkkitehdit.

MIKSI KÄYTTÄÄ VIRTUAALIESITTELYÄ?

3D-esittelyä suositellaan silloin, kun kohdetta ei ole vielä olemassa tai esimerkiksi remontoitavassa kohteessa rakenteet ja pinnat muuttuvat merkittävästi. Asiakas saa kohteesta valokuvia konkreettisemman näkemyksen ja sen avulla potentiaaliset ostajat voivat tutustua kohteeseen ajasta ja paikasta riippumatta. 3D-esittely sopii erityisen hyvin suurempien kohteiden kuvaamiseen, sillä sen avulla on helppoa hahmottaa kohteen mittasuhteet ja pohjaratkaisu sekä tutustua asunnon erityispiirteisiin.

Asiakas voi kierrellä virtuaalisesti asunnossa, pysähtyä tarkastelemaan lähemmin kiinnostavia yksityiskohtia ja tarkastella asuntoa sisältä ja ulkoa. Tilassa navigoiminen tapahtuu 3D-nukkekotimallin tai 2D-pohjakuvan perusteella. Mittasuhteet ovat realistiset tilassa liikkuessa. 3D-tilaesittelyyn voi myös lisätä informaatiota tagien avulla.

JOHTOPÄÄTÖKSET

Tulevaisuudessa alalla kuin alalla kaikki tulee digitalisoitumaan entistä enemmän ja myös sisustusalalle on puhaltanut muutoksen tuulet. Asiakkaat ovat yhä vaativampia ja tietoisempia nykyajan trendeistä ja osaavat vaatia erilaisia palveluita. Digistailaus on tullut alalle jäädäkseen ja niin vanhojen kuin uusien sisustusalalla työskentelevien on tähän varauduttava kehittämällä omaa tarjontaansa asiakkaiden vaatimuksia vastaavaksi.

Yhteenvetona voisi siis sanoa, että virtuaalisisustuksessa pätevät täysin samat periaatteet kuin perinteisessä stailauksessakin, mutta käyttötavat ovat vain huomattavasti laajemmat ja jopa rajattomat. On luonnollisestikin helpompaa digitaalisesti poistaa ja lisätä kalusteita kuin konkreettisesti rehkiä stailauksen eteen. Vaivattomuus onkin yksi virtuaalisisustuksen suurimmista hyödyistä, ostajien huomion herättämisen, myyntiajan lyhentämisen ja kustannustehokkuuden ohella. 

LÄHTEET

 1. https://aurealkv.fi/blogi/mita-3d-virtuaaliesittely-tarkoittaa/
 2. https://bo.fi/bo-business-yrityspalvelut/artikkelit/mika-ihmeen-3d-virtuaaliesittely/
 3. https://bo.fi/bo-business-yrityspalvelut/artikkelit/virtuaalistailaus-pintaa-syvemmalta/
 4. https://bo.fi/bo-business-yrityspalvelut/video-ja-valokuvaustuotannot/virtuaalistailaus/
 5. https://www.govisual.fi/digitaalinen-remontti/
 6. https://www.photopalvelu.fi/virtuaaliesittely/
 7. https://www.rentel.fi/virtuaalisisustus/
 8. https://www.visign.fi/blog/digitaalinenstailaus_1_2021
 9. https://visu24.com/artikkelit/virtuaalinen-asuntoesittely/

TUOTTEISTAJAN TASKURAAMATTU

Tuotteistajan taskuraamattu käsittelee, miten voit vaikuttaa ihmisten päätöksentekoon psykologisin keinoin. Tässä muutamia ajatuksiani kirjasta.

Aloitetaan kappaleesta, mikä ei niinkään koskettanut ja on kaukana omasta arvomaailmasta.

NUOLE VIELÄ NUOLEMASTA PÄÄSTYÄSI

Kappaleen mukaan asiantuntija tuskin pystyy imartelemaan asiakkaitaan koskaan liikaa ja väittää, että myös aivan naurettavan läpinäkyvä nuoleskelu uppoaa maaliinsa. Esimerkkinä tapauksessa on käytetty autokauppiasta, joka lähetti asiakkailleen kuukausittain postikortin, missä luki “Pidän sinusta”. Henkilökohtaisesti raivostuisin, jos joku lähettäisi minulle tällaista soopaa joka kuukausi.

Kirjassa esitetään, että tutkimuksien mukaan lipeksiminen tehoaa, koska meistä jokainen haluaa ajatella itsestään hyviä asioita. Mielestäni jokainen terveellä itsetunnolla varustettu ihminen pitää tämänkaltaista lähestymistapaa lähinnä vastenmielisenä.

Seuraavissa kolmessa kappaleessa oli pointteja, mitkä halusin tuoda esiin.

HYVÄN TARJOUKSEN ANATOMIA

 1. Erotu kilpailijoista. – Nykypäivänä kuluttajilla on niin paljon vaihtoehtoja, mistä valita.
 2. Ilmoita yksiselitteinen hinta. – Hinnan tulee olla mielellään kiinteä ja helppotajuinen.
 3. Kerro, mitä tarjous todella sisältää. – Asiakas haluaa tietää, mitä tarjoukseen kuuluu.
 4. Anna tömäkkä takuu. – Ota vastuu laadusta. Hyvä takuu toimii, niin että ostaja ei voi hävitä.
 5. Tapa vastaväitteet kehtoonsa. – Kysymyksiä ja vastauksia -osio kertoo tuotteesta realistisesti.
 6. Käytä hyvää kieltä. – Kielivirheet voivat antaa väärän kuvan osaamisestasi.
 7. Varmista ulkonäkö. – Viimeistelty ulkonäkö tekee asiakkaaseesi alitajuisen vaikutuksen.
 8. Toimita nopeasti. – Nopea reagointi antaa vaikutelman, että olet kiinnostunut asiakkaasta.
 9. Kertaa hyödyt. – Hinta-hyötysuhteen pitää olla balanssissa. Kerro hyödyt asiakkaalle pähkinäkuoressa myös tarjouksessa.
 10. Näytä tärkeysjärjestys. – Kiinnitä huomiota tarjouksen rakenteeseen. Pääasiat (sisältö, hinta ja hyöty) erottuvat selvästi. Tarjouksen olisi hyvä mahtua A4-arkille.

JOHDONMUKAISESTI VAIKKA PÄIN SEINÄÄ

Ihmisillä on voimakas tarve käyttäytyä johdonmukaisesti ja johdonmukainen sekä looginen käytös nähdään myönteisenä piirteenä. Toisaalta tämä voi johtaa toimimaan jopa oman edun vastaisesti. Joskus ihminen voi olla niin johdonmukaisuutensa vanki, että hän luulee asioiden ja tapahtumien olevan seurausta, vaikka ne olisivatkin täysin sattumaa.

Opettele erottamaan liiketoimintaasi vaikuttavat sattumat ja keskity toistuviin havaintoihin, jotka tuottavat onnistumista.

 • Analysoi saamaasi negatiivitistä palautetta, toistuvatko samat kommentit?
 • Panosta ominaisuuksiin, mistä saat kehuja.
 • Älä välitä arvostelusta, mikä tulee asiakaskuntasi ulkopuolelta. Aina löytyy joku, jolla on jotain huomautettavaa, vaikka ei asiasta mitään tietäisikään.
 • Älä sammuttele pelkkiä tulipaloja, vaan muuta toimintaasi ja palveluasi tarvittaessa

Johdonmukaisuuden periaatteen mukaan on loogista, että asiakkaalle perustellaan esimerkiksi hinnan korotusta. Miksi korotetaan? Asiakkaiden on helpompi hyväksyä hinnan nousu, jos se perustellaan asiallisesti. Joten perustele, jopa vain perustelun vuoksi.

MUKAVA MYY M*LKKUA PAREMMIN

Moni asiantuntija ajattelee, että ei hänen tarvitse olla mukava, asia ja asiallisuus ovat tärkeintä. Toki osaaminen ratkaisee, mutta kuitenkin asiakas valitsee pätevistä vaihtoehdoista mukavimman jopa ehkä huomaamattaankin.

Kirjassa esitellyn tutkimuksen mukaan asiakkaat pitävät sinusta enemmän, jos kerrot itsestäsi jotain henkilökohtaista. Tämä ei tarkoita, että kehut itsesi maasta taivaaseen tai kerrot asiakkaalle synkimmät salaisuutesi. Tuttavallisella ja ystävällisellä lähestymistavalla saat asiakkaan helpommin heittäytymään keskusteluun.

Sisustussuunnittelijan työssä on melko olennaista saada tietää asiakkaan henkilökohtaisista mieltymyksistä, jotta päästään asiakasta tyydyttävään lopputulokseen. Luottamuksellinen suhde asiakkaaseen on äärimmäisen tärkeää.

Loppukevennyksenä suora lainaus kirjan tekstistä; “Ei kukaan halua ostaa kusipäältä. Mieluummin asiakas työntelisi hammastikkuja kynsiensä alle.” 😀

SKILL STACKING 

Tehtävänä oli lukea artikkeli Skill stacking, jonka aihe koski elämän varrella saavutettujen taitojen karttumista ja näiden yhteisvaikutuksen hyödyntämistä työelämässä. Perusajatuksena on löytää omat osaamisvahvuudet, joiden ei tarvitse aina olla viimeisen päälle hiotut, vaan voit myös erilaista osaamista yhdistämällä luoda kilpailuedun.

All you need to succeed is to be good at a number of skills that fit well together.

-Scott Adams 

Artikkeli vaikutti mielenkiintoiselta ja lähdinkin pohtimaan sen pohjalta omaa historiaani aina lapsuudesta lähtien.

Jo lapsesta saakka olen pitänyt käsillä tekemisestä ja siitä, että saan luovasti toteuttaa itseäni. Mökillä nikkaroin puusta kaikenlaista, maalasin kiviä sekä järjestelin leikkimökkiä tip top kuntoon. Tämä tekemisen meininki on säilynyt koko elämäni ajan ja jotain projektia täytyykin olla meneillään tai ainakin vähintään suunnitteilla.  

Ostimme päälle parikymppisinä mieheni kanssa hänen vanhempiensa vanhan 1920-luvulla rakennetun hirsitalon ja tätä ikuisuusprojektia remontoidessamme meistä tuli samalla kaksostyttöjen vanhempia. Tästä melko kuormittavasta elämänvaiheesta on jäänyt paljon takintaskuun, erityisesti multitaskaamiseen ja asioiden priorisoimiseen liittyen. Näitä taitoja olen tarvinnut myös selviytyäkseni hektisestä hätäkeskuspäivystäjän työstä, missä ajoittain tarvitsee olla vähintäänkin “askeleen edellä”.  

Multitaskauksen katson yhdeksi vahvuudekseni, vaikka joidenkin tutkimusten mukaan, tämä on varsin kuormittava työskentelytapa aivoille. Toisaalta multitaskauksesta tulee yleensä ongelma vasta, kun yritetään tehdä samanaikaisesti asioita, jotka kuormittavat samoja muistialueita.  

royalty free data photos free download | Piqsels

Remontoidessamme hirsitaloamme useiden vuosien ajan, tuli itselleni runsaasti oppia erilaisista rakentamiseen liittyvistä niin teoreettisista kuin käytännönkin asioista sekä erityisesti vanhan rakennuksen kunnostamisesta. Lisäoppia rakentamisesta alkoi kertyä, kun päätimme aloittaa uuden omakotitalon rakentamisen erään asuntomessuvierailun jälkeen.

Tästä sain ensikosketukset tilasuunnittelun maailmaan, mikä on tänäkin päivänä mieluista puuhaa haastavuutensa ansiosta. “Hullu rakentajaperheemme” on nyt 15 vuoden aikana rakentanut pitkästä tavarasta kolme omakotitaloa, yhden paritalon ja nyt viimeisimpänä projektina on alkamassa vapaa-ajan asunnon rakentaminen. Nämä kaikki rakennusprojektit ovat opettaneet paljon niin henkisesti kuin fyysisestikin. Ja päällimmäisenä sen, että kaikki on mahdollista, kun vain uskaltaa luottaa itseensä ja toteuttaa unelmiaan.

Yläasteella haaveissani oli valmistua sairaanhoitajaksi ja kaksosten syntymän jälkeen näin kävikin. Valmistumisen jälkeen työskentelin useamman vuoden päivystyksessä ja tästä matkasta jäi myös paljon “eväitä reppuun” erityisesti tiimityöskentelyn ja paineensietokyvyn osalta.

Heikompien ymmärtäminen ja puolustaminen on ollut vahvuuteni jo hiekkalaatikolta asti. Ystävällisyys ja toisten ihmisten kunnioittaminen on aina ollut ohjenuorana elämässäni ja sen olen halunnut myös omille lapsilleni opettaa.  Hyvät ihmistaidot ja aito halu olla avuksi ovat mielestäni asiakaspalvelun perusta. Huonoa ensivaikutelmaa on enää hankala kääntää edukseen.

Yhteenvetona voisin todeta, että hyvät työelämätaidot koostuvat todellakin monesta eri osa-alueesta, kaikkien ei tarvitse loistaa kaikessa ja vanha sanonta “viisas pääsee vähemmällä” pitää ehkä paikkansa. Joka tapauksessa ehkä kaikkein tärkeintä on kuitenkin säilyttää halukkuus kehittyä ja oppia uutta koko elämänsä. Oman toiminnan ja ammattitaidon kehittäminen pitää yllä mielenkiintoa omaa työtä kohtaan ja auttaa löytämään siitä uusia puolia. 

PERSOONALLISUUSTESTI

Tein 16Personalities-testin ensimmäisen kerran perjantai-iltapäivällä ja tulokseksi sain viihdyttäjä-persoonallisuuden. Ajattelin sen ensin johtuvan leppoisista perjantaifiiliksistä ja testin tulosta kyseenalaistaakseni teinkin sen uudestaan keskiviikkoaamuna vähän eri mielentilassa. Sama tulos herätti edelleen epäilyksiä, etenkin kun persoonallisuuskuvauksessa kerrottiin kuinka “viihdyttäjät rakastavat parrasvaloja ja mitä suurempi lava, sen parempi”, sekä “jos joku voi spontaanisti alkaa laulun ja tanssin, niin viihdyttäjä”. En oikeastaan edes erityisemmin pidä esiintymisestä enkä ainakaan suurelle yleisölle. Karaokea voin kyllä tarvittaessa käydä laulamassa, mutta siihen se sitten jääkin.

Päätin kaivaa arkistoistani esiin noin kymmenen vuotta aikaisemmin hätäkeskuspäivystäjäopinnoissa tekemäni persoonallisuustestit. Ja uskottavahan se sen jälkeen oli, sama ESFP-persoona sielläkin oli diagnosoitu. Siinä ei vaan puhuttu viihdyttäjästä, vaan toimintasuuntautuneesta realistista ja dionyysisestä temperamentista.

https://www.16personalities.com/fi/esfp-persoonallisuus

“Viihdyttäjä”-persoonallisuus (ESFP-A / ESFP-T)

Viihdyttäjät keskittyisivät mieluummin pelkkään nautiskeluun.”

Totta, jos ihan oikeasti saisi valita, miten loppuelämänsä viettäisi 🙂

Koska 16Personalities-testin persoonallisuustyyppien kuvaus oli mielestäni tiivistetty melko kärjistäen ja en ihan kaikkia kuvauksia pystynyt allekirjoittamaan, niin päätin tähän tekstiin avata tarkemmin Tampereen poliisikoululla tehtyä persoonallisuustestin kuvausta ESFP-tyypistä.

ESFP

Yleiskuvaus:

intomielinen, sopeutuva, leikkisä, ystävällinen, pirteä, seurallinen, puhelias, yhteistyöhaluinen, suruton, suvaitseva, ulospäinsuuntautunut ja herttainen.

ES – TOIMINTASUUNTAUTUNUT REALISTI

 • johdattelee toimimalla ja tekemällä asioita
 • omalta kannalta keskeistä: käytännön toiminta
 • organisaation kannalta keskeistä: tulokset
 • motto: “Tehkäämme se!”

SP – DIONYYSINEN TEMPERAMENTTI

 • johtamistyyli: vianetsijä, korjausmies, neuvottelija, “palon sammuttaja”
 • työtyyli: työskentelee toimien taitavasti ja oikea-aikaisesti
 • oppimistyyli: oppii aktiivisesti osallistumalla tyydyttääkseen nykyiset tarpeensa
 • yleisesti tunnistettu apu: epätavallisten ja odottamattomien asioiden ripeä käsittely

Panos organisaatiolle

 • tuo mukanaan ja nostaa intoa ja yhteistyötä
 • esittää toisille myönteistä kuvaa organisaatiosta
 • tarjoaa toimintaa ja yllykkeitä
 • yhdistää ihmiset ja voimavarat
 • hyväksyy ihmiset sellaisenaan ja on tekemisissä heidän kanssaan

Johtamistyyli

 • johtaa edistämällä hyvää tahtoa ja tiimityöskentelyä
 • hallitsee kriisit hyvin
 • lievittää jännittyneitä tilanteita kokoamalla riitelevien osapuolien rivit taas yhteen
 • keskittymällä käsillä oleviin ongelmiin saa asiat luistamaan
 • saa aikaan tehokasta vuorovaikutusta ihmisten välillä

Työympäristömieltymykset

 • pitää energisistä ja suruttomista ihmisistä, jotka keskittyvät tämänhetkisiin tosiasioihin
 • elävä, pirteä tunnelma
 • toimintasuuntautunut
 • koostuu sopeutuvista ihmisistä
 • sopusointuinen
 • ihmiskeskeinen
 • puoleensa vetävä, miellyttävä

Mahdolliset piilevät vaarat

 • voi ylieläytyä omakohtaisiin, subjektiivisiin asioihin
 • voi harkitsemattomasti keskeyttää
 • voi viettää liikaa aikaa seurusteluun ja laiminlyödä tehtäviä
 • voi joskus olla saattamatta loppuun sellaista, jonka on aloittanut

Kehittämisehdotukset

 • voi tarvita päätöksenteossa loogisten seurausten huomioon ottamista
 • voi tarvita suunnitelmia tulevaisuutta varten johtaessaan projekteja
 • voi tarvita tasapainottamista ponnistelujen ja seurustelun välillä
 • voi tarvita ohjaamista aikarajojen noudattamisessa

Tiivistelmä

Seurallinen, rento, suvaitsevainen, ystävällinen, joka nauttii elämästä ja viihdyttää myös muita omalla myönteisyydellään. Pitää urheilusta ja muusta toiminnallisuudesta. On ajan tasalla siitä, mitä kulloinkin on meneillään ja osallistuu innokkaasti monenlaisiin tapahtumiin. On parempi yksityiskohtien muistamisessa kuin teorioiden hallinnassa. On parhaimmillaan tilanteissa, joissa tarvitaan tervettä järkeä ja käytännöllisyyttä, yhtä lailla ihmisten kuin asioiden kanssa.

Näistä kuvauksista tunnistan itseäni suurilta osin niin hyvässä kuin pahassa. Kehittämisehdotuksista tunnistan erityisesti hankaluuksia aikarajojen noudattamisessa. Olen aina ollut “viime tipan” ihminen, mikä on ärsyttänyt itseänikin jo vuosien ajan, mutta toisaalta asiat tulevat kuitenkin aina suoritettua, vaikka se vaatisikin unettoman yön tehtävän loppuun saattamiseksi. Siinä vaiheessa olen tosin aina kysynyt itseltäni, että miksi? Mutta ehkä se vaan sitten kuuluu persoonallisuuteeni yhtä lailla kuin ihmisläheisyys ja maalaisjärjenkin käyttö.