Minitutkielma: Laavakivi

Käytän itse joissain koruissani laavakiveä ja siitä syystä haluan perehtyä laavakiveen vähän paremmin. Laavakivestä ei löydy tietoa perinteisistä jalokivikirjoista, koska kyseessä ei ole mikään perinteinen korukivi. 

Kivilajit voidaan jaotella kolmeen pääryhmään, joita ovat magmakivet, sedimenttikivet ja metamorfiset kivet. Magma muodostuu syvällä maankuoren alaosissa tai kuoren alapuolisessa vaipassa ja magmakivet syntyvät sulan kiviaineksen eli magman tai laavan jäähtyessä. Magmakivien koostumus vaihtelee riippuen sijainnista ja niitä voidaan jaotella esim. pH-arvon tai mineraalikoostumuksen mukaan, mutta se menee jo liian pikkutarkaksi ja omasta mielestäni kuivaksi lätinäksi, että en lähde sitä puolta tässä sen enempää avaamaan. Joku geologiasta enemmän kiinnostunut voi klikkailla lähdelinkkejä tämän esitelmän lopussa ja lukea sieltä, jos kiinnostaa.  

Magmakivet voidaan jaotella syntysyvyytensä ja rakenteensa puolesta kolmeen eri ryhmään, joita ovat syväkivet (esim. graniitti), puolipinnalliset kivet (esim. diabaasi) sekä pintakivet, eli vulkaaniset kivet tai vulkaniitit, joita voidaan kustua myös laavakiviksi. Vulkaaniset kivet syntyvät, kun maan pinnalla tai merenpohjassa sijaitseva tulivuori purkautuu ja kiviaines tulee ulos joko valumalla laavavirtana tai sinkoutumalla purkauksen voimasta. Kultasepille tuttu hohkakivijauhe on kivettynyttä ja sittemmin jauhettua tulivuoren tuhkaa ja siten myös vulkaanista kiveä. Vulkaanisia kiviä kutsutaan laavakiviksi varsinkin korualalla ilmeisesti siitä syystä, että se on vain helpompi termi ja laavakivi kuulostaa coolilta. Tai ehkä ennemminkin hotilta 😛 

Laavaa. Kuva: Pexels.

Arvion mukaan noin 8% maapallon pinnasta on vulkaanista kiveä eli kyseessä ei ole mikään harvinaisuus. Maapallolla laavakiveä esiintyy esimerkiksi Islannissa, Grönlannissa, Kanariansaarilla, Espanjassa, Färsaarilla, Irlannissa, Intiassa Ja Etelä-Afrikassa. Osa paikoista on nykyäänkin vulkaanisesti aktiivisia ja osassa laavakivien esiintyminen kertoo paikan geologisesta menneisyydestä. Basalttia, joka on hyvin yleinen laavakivi, esiintyy laajoina laavatasankoina. Joskus basalttilaava muodostuu monikulmaisiksi pylväiksi. Pohjois-Irlannin Giant’s Causeway on tästä hyvä esimerkki. Basalttia löytyy myös Marsista ja Kuusta. Basaltin lisäksi muita laavakiviä ovat esimerkiksi ryoliitti, andesiitti ja dasiitti. Mikäli magman jäähtyminen tapahtuu hyvin nopeasti, kiteytymistä ei tapahdu ja tuloksena syntyy vulkaanisia laseja, esimerkiksi obsidiaania. Obsidiaanista valmistettuja koruja voisi siis myös kutsua laavakivikoruiksi. 

Yleensä sula laavakiviaines on rakenteeltaan sileä, tiivis ja pienikiteinen. Kiveen on yleensä jäänyt myös onteloita. Yleisimmin korukäytössä, kuin myös omassa käytössäni, olevat kevyet, huokoiset, onteloiset ja mustat laavakivet ovat tuntomerkkien perusteella todennäköisesti basalttia. Mistään lähteestä ei kuitenkaan selvinnyt täysin yksiselitteisesti, mikä vulkaaninen kivi on kyseessä, koska kaikkialla puhutaan vain laavakivestä. 

Laavakiveä. Kuva: Pexels

Laavakiviä on käytetty koruissa jo siitä lähtien, kun ihminen on ylipäänsä alkanut koruja tekemään. Laavakiven käyttö koruissa on ollut suhteellisen harvinaista, mutta nykyään laavakivikorujen suosio on ilmeisesti nousussa. Laavakivet voidaan hioa eri muotoihin, mutta yleisin muoto on läpiporattu pallo, joita käytetään usein ranne- ja kaulaketjuissa helminauhan tavoin. Koska laavakivi on kevyt (ominaispaino on n. 3-3,5g per kuutiosenttimetri) ja usein myös onkaloinen, se sopii keveytensä vuoksi korukäytössä erityisen hyvin korvakoruihin. Huokoisuuden vuoksi korukäytössä oleviin laavakiviin voidaan imeyttää eteerisiä öljyjä ja hyödyntää tällä tavoin myös diffuuserin tavoin.  

Laavakiven kanssa kannattaa olla varovainen, koska se voi vaurioitua tai rikkoutua melko helposti. Urheilun ja pihatöiden ajaksi kannattaa siis poistaa laavakivikorut, mikä on asian laita useimpien korujen kanssa muutenkin. Koska laavakiveä on helposti saatavilla, se on hinnaltaan edullinen. Laavakiveä voi puhdistaa vedellä ja miedolla saippualla. Voimakkaampia pesuaineita ym. on syytä välttää. 

Atelier Hankin Noidanmarja-korvakorut. Kuva: Hanna Kivelä
Atelier Hankin Uusikuu-sormus. Kuva: Hanna Kivelä

Kuten muillakin kivillä, myös laavakivillä on henkisiä merkityksiä ja käyttötarkoituksia.  Laavakiviä käytetään intuition ja keskittymiskyvyn vahvistamiseen sekä energioiden tasapainottamiseen. Laavakivellä kerrotaan olevan maadoittava ja negatiivisuudelta suojaava vaikutus erityisesti silloin, kun kiveä pidetään suorassa yhteydessä ihon kanssa. Astrologiassa laavakivi sopii erityisen hyvin skorpioneille. 

LÄHTEET: 

Basaltti. https://fi.wikipedia.org/wiki/Basaltti 

Kivien jaottelu ja syntytavat. https://kaiva.fi/geologia/kivilajit-ja-malmien-synty/kivilajien-jaottelu-ja-syntytavat/#Magmakivet 

Lava Stone – Meaning, Benefits and Properties. https://mystonemeaning.com/lava-stone/ 

Magmakivi. https://fi.wikipedia.org/wiki/Magmakivi 

Magmakivien luokittelu. https://www.geologia.fi/2018/06/25/magmakivien-luokittelu/ 

Volcanic rock. https://en.wikipedia.org/wiki/Volcanic_rock#Naming 

Vulkaniitti | vulkaaninen kivi | ekstrusiivikivi. https://tieteentermipankki.f i/wiki/Geologia:vulkaniitti

What Is Lava Stone Jewelry and How to Wear It. https://www.jewelryshoppingguide.com/what-is-lava-stone-jewelry/

Skill Stacking

Tässä tehtävässä on tuskin tarkoitus referoida artikkelia sanasta sanaan, joten kirjoitan omia ajatuksiani aiheesta ja erittelen, mitä skill stacking tarkoittaa omalla kohdallani. Ensinnäkin kyseisen artikkelin aihe oli jokseenkin ennestään tuttu, mutta muistan kuinka silmiäavaava kokemus oli, kun ensimmisen kerran asiaan tutustuin. Olen enimmäkseen kokenut olevani keskinkertainen joissain asioissa, joissain huono ja harvassa oikeasti hyvä. Nyt, kun ihan oikeasti aikuisena kouluttaudun aivan uudelle alalle, eikä vanha koira opi uusia temppuja ihan yhtä nopeasti kuin nuorempi, on rohkaisevaa lähestyä omaa osaamista skill stackingin näkökulmasta. Kun asiaa tarkemmin ajattelee, minulla on aika mukavasti erilaisia, lähinnä keskinkertaisia, mutta hyödyllisiä taitoja, joista muodostuu omanlainen, uniikki osaamispaketti. Liitän omiin taitoihini myös luonteenpiirteitä ja kiinnostuksen kohteita, koska ne ohjaavat omaa toimintaani ja valintojani. Oman taitopinkkani voi karkeasti jakaa näihin kolmeen alueeseen: Kädentaidot ja taiteellinen ilmaisu, asiakaspalvelutaidot ja oman toiminnan johtaminen.

Kädentaitoihin ja taiteelliseen ilmaisuun liittyvät 

Rikas sisäinen maailma, hyvä mielikuvitus ja kyky nähdä kauneutta lähes kaikkialla   –> Luovassa työskentelyssä tärkeä voimavara 

Kielellisesti lahjakas tai ainakin keskinkertainen  –> ammatillista ja luovaakin puhetta ja tekstiä suht helppo tuottaa 

Omassa kuplassa viihtyvä  -> uppoutumiskyky ja vahva keskittyminen käsillä olevaan asiaan 

Sara Hildén -akatemian kuvataiteiden perusopinnot ym. kuvataideharrastuneisuus ja muut kulttuuriharrastukset kuten kirjallisuuden ja musiikin suurkulutus  -> Kulkee käsi kädessä korutaiteilun kanssa 

Vahva kiinnostus henkisen viisauden ja elämän mystisen puolen tutkailuun  -> Suuri merkitys monissa tekemissäni asioissa; perehtyminen ja kiinnostus “huuhaa-juttuihin” yms. asioihin tuo tekemiseeni sisältöä ja syvyyttä niin tiedostamatta kuin tietoisestikin  

Tarkkuus ja kärsivällisyys  –> keskittyminen yksityiskohtiin hyödyksi kultasepänalalla 

Mukavasti sujuneet jalometallialan perustutkinnon opinnot (tähän asti ainakin :D)  -> osaan ainakin perusasiat riittävän hyvin 🙂 

Asiakaspalvelutaitoihin liittyvät 

Huumetyön sairaanhoitajana useita vuosia + Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen YAMK-koulutus: Perehtyminen erityisesti luonnon hyvinvointivaikutuksiin sekä eriarvoisuuteen ja vähäosaisuuteen hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta, hyvinvointia ja terveyttä edistävien interventioiden ja projektien ym. suunnittelu-, toteutus-, arviointi- ja johtamisosaaminen, korva-akupunktiokoulutus, koulutus ja kokemus liittyen mm. motivoivaan kohtaamiseen, psykososiaaliseen tukemiseen, ryhmien ohjaamiseen jne. -> vahva pohja, jos haluan joskus kehittää ja vetää vaikka joitain koruntekoryhmiä, joissa on selkeästi myös hoidollinen/voimauttava tmv. agenda (ei kylläkään innosta ihan just nyt :D) 

Myötätuntoinen, hyvä kohtaamisen taito ja suht laaja ymmärrys erilaisia tilanteita ja ihmisiä kohtaan  -> Asiakaspalvelutilanteissa tärkeä taito  

PItkä työkokemus työssä, jossa tiimityötaidot, kollegiaalisuus ja joustavuus olivat ensiarvoisen tärkeitä  -> hyödyttää paljon verkostoitumisessa ja yhteistyökuvioissa 

Kielitaito: sujuva englanti ja auttava ruotsi, ranska ja espanja  -> englanti varsinkin hyödyksi kansainvälisillä markkinoilla 

Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus, mm. opintoja ulkomailla ja opinnäytetyön puitteissa maahanmuuttajien kanssa toimiminen  -> ennakkoluulottomuus ihmisyyden ja kulttuurien eri ilmenemismuotoja kohtaan on mielestäni ihan tarpeellinen kyky eri tautoista tulevien asiakkaiden kanssa toimimisen kannalta 

Myyntityö- ja asiakaspalvelutaidot koruliikkeessä myyjänä työskennellessä  -> varsinaisen myyntityökokemuksen lisäksi kyseinen työ auttaa hahmottamaan mitä asiakkaat hakevat, mitä on tarjolla ja miten itse voisin erottua joukosta.

 

Oman toiminnan johtamiseen ja yrittäjyyteen liittyvät 

Minulla on intohimoinen luonne ja heittäydyn täysillä itselleni tärkeisiin asioihin  -> Vahva sisäinen motivaatio luovaan työskentelyyn ja korujen tekemiseen tarkoittaa sinnikkyyttä ja periksiantamattomuutta, joista on hyötyä, kun toimii yksinyrittäjänä  

Aikaisemmasta elämästä sairaanhoitajana ammennettavaa: kyky toimia tehokkaasti kiireen ja sekasorron keskellä, työtehtävien priorisointi, organisointikyky ja ajanhallinta tehtävissä, jotka eivät vaadi luovaa työskentelyä, vastuunotto, aktiivinen ja oma-aloitteinen ote työn sisältöjen kehittämiseen -> kaikista hyötyä alalla kuin alalla 

Vahva tarve itsen (omien tietojen, taitojen ja luonteen) jatkuvaan kehittämiseen  -> edistää kehittymistä myös kultasepänalaan liittyen 

Akateeminen lähestymistapa YAMK-opintojen myötä  -> laadukkaan tiedon hakeminen, kriittinen tarkastelu ja hyödyntäminen esim. oman yritystoiminnan kehittämisessä, taito laatia ammattimaista tekstiä 

YAMKn opintojakso San Josén yliopistossa (Leadership Program in Silicon Valley), kurssiin sisältyi paljon ammatilliseen vuorovaikutukseen, verkostoitumiseen, innovointiin, asiakaspalveluun, markkinointiin ja tuotteistamiseen ym. liittyviä opintoja (varsinkin Piilaakson yrityskulttuurin näkökulmasta)  -> todella arvokas kokemus ja paljon hyötyä omassa yritystoiminnassa, vaikka Piilaakson arvomaailma (work defines your worth) onkin tosi kaukana omastani 

Pikastartti yrittäjäksi -kurssi TAKK:ssa: Perustiedot yrittäjyydestä (rahoitus, verotus, yritysmuodot, liiketoimintasuunnitelman tekeminen, tuotteistaminen ja markkinointi, kirjanpito jne.)  -> Jonkinlainen käsitys, mitä yrittäjyyteen sisältyy (ainakin teoriassa) 

Perusosaaminen tietokoneen ja somen kanssa  -> edesauttaa oman toiminnan markkinointia jne.  

Miten tästä eteenpäin?

Haluan oppia jatkuvasti ja laaja-alaisesti uusia asioita eikä tämä koulutus tule olemaan viimeiseni. Haluan oppia muitakin käsityö-/luovan alan taitoja (esim. kaivertamisen perustutkinto, kultasepän ja visualistin ammattitutkinnot, luova kirjoittaminen, muu itsenäinen opiminen…), kehittää omaa ajattelua ja osaamista myös akateemisten opintojen kautta (esim. Tampereen kesäyliopiston Taidehistorian opinnot) sekä jatkaa henkisen viisauden ja elämän mystisen puolen tutkailua. 🙂 

Logo

Logon olen siis piirtänyt itse ja sitä edelsi useampi logohahmotelma ennen kuin päädyin tähän. Lähtökohtana oli tosiaan metallibändien logot, jotka on usein tosi upeita ja suorastaan taidetta, kuten kyseinen musiikkikin. 🙂 Halusin myös pehmeyttä omaan logooni, koska mä olen melko pehmo tyyppi, ja niinpä logo kuvastaakin hyvin minua ja siten myös tunnelmaa ja meininkiä korujen tekemisen takana.

Korurasia ja rasian sisällä oleva tuotekuvauslappu:

Myyntitapahtumissa tekijää ei tarvitse arvuutella, kun logo ym. tiedot on kehyksissä ja hyvin näkösällä.

Näiden lisäksi aion teettää leimasimen omalla logolla (ei siis jalometallin leimaamiseen vaan musteella paperille ja ehkä myös keramiikan leimaamiseen). Ehkä joskus tulevaisuudessa logosta voisi teettää myös isomman julisteen tms., jota voi käyttää myyntitapahtumissa. Haaveissa on liittää myös kaikenlaista muuta luovaa toimintaa tän brändin sisään niin logolle tulee varmaan muitakin käyttötarkoituksia jatkossa.

Tuotteistajan taskuraamattu

3 hyvää/parasta:

19. Markkinahäirikkö on vuorineuvosta arvokkaampi arvonimi 

Kehoittaa rohkeasti jakamaan kohderyhmä kahtia herättämällä voimakkaita tunteita puolesta ja vastaan. Kun ärsyttää toista osaa kohderyhmästä, toinen puoli kiinnostuu enemmän. “Tiedät onnistuneesi, kun joku suuttuu!” 

37. Mukava myy mulkkua paremmin

Kun kertoo itsestä jotain henkilökohtaista ja inhimillistä, on kiinnostava ja aito, samaistuttavampi, helpommin lähestyttävä, tykättävämpi. 

3. Varo kameleonttia

MIelenkiintoinen pointti! Oma ennakkokäsitys asiakkaasta vaikuttaa tietysti omaan vuorovaikutukseen ja käyttäytymiseen suhteessa asiakkaaseen, mutta uutta oli se, että lyhyessäkin kontaktissa asiakas alkaa käyttäytymään näiden odotusten mukaisesti 

Huonoin

32. Asiakasta on turha muuttaa 

Kehoitetaan huijaamaan asiakasta kuvailemaan itseään tietyllä, imartelevalla tavalla ja siten saadaan asiakas loukkuun ja ostamaan tarpeetonta. Itse haluan, että asiakas ostaa vain aidosti tarpeeseen, muutenkin turhaa kulutusta pitäisi vähentää. Saatikka sitten, että on moraalitonta kieroilla tuolla tavalla, hyi yök. 

Persoonallisuustesti – Sovittelija (INFP-T)

Introverted, Intuitive, Feeling, Prospecting, Turbulent 

Täältä löytyikin jo yksi Sovittelija niin en kopioi enää samaa tekstiä tähän. Katsoin kuvausta eteenpäin ja suomensin tähän vielä joitain pääkohtia: 

Vahvuudet:

Empaattinen (ymmärtää toisten tunteita, kiltti, hyväsydäminen), antelias (kannustaa, ei ota itselleen kunniaa toisen kustannuksella, antaa positiivista palautetta, pitää huolta, että kaikki tulevat kuulluksi/nähdyksi), ennakkoluuloton (ei tuomitse toisia ihmisiä, myötätuntoinen, hyvä kuuntelija), luova (unelmoiva ja ideoija, epäkonventionaalinen), intohimoinen (tuntee vahvasti ja heittäytyy täysillä asioihin, jotka herättää mielikuvitusta), idealistinen (vahva omatunto ja arvot) 

Heikkoudet:

Epärealistinen (toivoton romantikko, voi pettyä kovasti tosiasioiden tullessa eteen), eristäytyvä (varsinkin uusissa ympäristöissä vetäytyy, voi johtaa yksinäisyyteen), keskittymiskyvytön (vilkas mielikuvitus on toteutuksen tiellä – > vaikka osaisi homman niin toimeen tarttuminen / loppuun vieminen on vaikeaa), emotionaalisesti haavoittuva (jos ei osaa laittaa rajoja on riskinä toisten ihmisten tunteiden imeminen itseensä ja niistä kuormittuminen), miellyttämishaluinen (haluaa välttää konflikteja, haluaa harmoniaa ja toisen ihmisen ymmärryksen puoleensa senkin kustannuksella, että unohtaa oman itsensä ja fokuksensa), itsekriittinen (epärealistiset odotukset itsestä, mikä johtaa itsesyytöksiin jos tavoite ei toteudu, mikä taas voi lannistaa ja saada unohtamaan omat unelmat) 

Ura/ammatti

Haluaa merkityksellisen ammatin, ei vain rahaa elääkseen, jotain mitä rakastaa ja mikä ei stressaa, ei paljon sosiaalisia tilanteita. Uteliaisuuden ja itseilmaisun tarpeen vuoksi monet on kirjailijoita, muusikoita, näyttelijöitä, tanssijoita. Haluaa olla muille avuksi eli auttamistyö sopii. Ei haua olla liian byrokraatisessa, kilpailullisessa tai hektisessä ympäristössä. Tarvitsee itsenäisyyttä, mutta sopivasti rakennetta ettei jää viivyttelemään. Kun on selvä oma päämäärä ja arvojen mukainen työ niin selviää kaikenlaisista haasteista. 

Työtavat

Lojaali, huomioonottava, haluaa tehdä aina oikein ja olla avuksi, auttaa pyyteettömästi. Kannustus ja positiivinen palaute lisää motivaatiota ja tehoa kun moitteet ja negatiivinen ympäristö / ihmiset vetää alas. Haluaa liikkumavaraa ja vapautta, mutta deadlinet ja selkeät tavoitteet auttaa aikatauluttamisessa yms. Kehittämistyössä hyvä, koska hyvä mielikuvitus. Reiluus ja tasa-arvo tärkeitä – ei piittaa hierarkiasta työpaikalla, kaikkia pitää arvostaa. Edesauttaa harmoniaa ja sovittelua työpaikalla ja monet kääntyy Sovittelijan puoleen neuvoja kysymään. Johtajana ottaa alaisten äänen huomioon, pitää huolta kokonaisuudesta pikku yksityiskohtien sijaan, antaa vastuuta, voi olla haasteita asettaa rajoja ja antaa kritiikkiä.

Oma mielipide tuloksista:

Hyvin paikkaansapitävä ja kuvauksessa on hyvin tavoitettu, miten koen ja näen maailman. Varsinkin intohimoisuuden ja idealistisuuden allekirjoitan täysin. Totuuden ja oikeudenmukaisuuden puolustaminen tullut aina vain tärkeämmäksi, kun taas nuorempana Sovittelijan heikkous miellyttämisenhalu vei liikaa tilaa. Nykyään on helpompaa ja tärkeämpää puolustaa omia arvoja sen sijaan, että menisin virran mukana ja olisin tykätty – en halua muiden hyväksyntää, jos sen hinta on omista (pehmeistä) arvoista luopuminen. Näissä tilanteissa intohimoinen periaatteiden ja oman näkemyksen puolustaminen menee joskus ehkä vähän paradoksaalisestikin kiltteyden edelle. Em. lisäksi eristäytyminen ja maailman pahuudesta musertuminen, hyvyyden etsintä, syvällinen kommunikointi ja filosofinen pohdiskelu osuu omalle kohdalle hyvin. 

Myös uran ja työtapojen osalta kuulostaa tutulta. Olen selvästi vahvoilla kehittämistyössä, mutta pomona olisin varmasti liian kiltti (eikä kyllä pomon rooli kiinnosta muutenkaan). Itseni johtaminen riittää ja persoonallisuustestinkin pohjalta mulle näyttäisi sopivan luovan alan yksinyrittäjyys, jossa saa tehdä omilla ehdoilla sitä mitä rakastaa (tää ois tavoitteenakin!). Vaarana on viivyttely ja asioiden junnaaminen paikallaan, koska pidän niin tärkeänä, että omat tekemiset tuntuu oikealta, merkitykselliseltä ja “minun näköisiltä” enkä pysty/halua tehdä väkisin mitään sellaista, joka ei tunnu hyvältä tai oikealta. Välillä se luova prosessi on siis tosi hidas, mutta kun saan tehdä asioita omalla painollaan niin oon onnellinen ja lopputulokseenkin voi silloin olla tyytyväinen (vaikka itsekritiikiltä ei voi välttyä koskaan). 

Läheisen vertaisarviointi:

Kuulemma ihan täysin kuvaa minua, ei lisättävää tai poistettavaa. 😀

Tunnettuja Sovittelijoita:

J.R.R. Tolkien, William Shakespeare, Björk, Alicia Keys, Frodo Baggins, Amélie Poulain, Arwen Undómiel, Fox Mulder <3