Tuotteistajan taskuraamattu

Ihan mielenkiintoinen kirja, kertoo hyvin miten monilla asioilla, mitä ei välttämättä edes osaisi miettiä, on vaikutusta ja kuinka helposti meitä voidaan ohjailla. Ihan hyödyllistä tietoa työuralle.

Luku 9, Älä pelottele asiakastasi

Tämä oli hyvä luku, ensivaikutelman voi tehdä vain kerran ja sillä on uskomattoman suuri merkitys asiakassuhteen jatkumisen kannalta. ”Asiantuntijat osaavat harvoin arvioida itseään ulkopuolisen näkökulmasta” pitää paikkaansa. Omalla työurallani asiakaspalvelussa on aina painotettu ettei saisi ajatella asiakkaan lompakolla, josta olen hiukan erimieltä, kuten myös kalliiden kate-tuotteiden myymisestä ensisijaisesti, halvemman volyymituotteen sijasta. Pitää osata käyttää maalaisjärkeä ja pelisilmää, lukea tilannetta asiakasta ja hänen tarpeita asiakkaan huomaamatta/ilman että palvelutilanteesta tulee tenttaus. Ensivaikutelmaan ja asiakkaan luottamuksen saamiseen vaikuttaa moni asia, aina ympäristön siisteydestä sun omaan habitukseen. On kuitenkin myös tärkeää muistaa säilyttää oma persoona, kaikkia ei kuitenkaan voi aina miellyttää.

14, Alokkaasta guruksi

Tämä oli myös hyvä, kertoo miten voit omalla ulosannilla, itsevarmuudella ja ehkä jopa harjotelluilla fraaseilla, kuulostaa enemmän ammattilaiselta, kuin ehkä oletkaan. Älä panikoi. Kaikki aloittavat joskus, ja ensimmäiset viikot/kuukaudet ovat. E haastavimmat, kun vasta opetellaan talon tavoille. Eikä kaikkea voi osata eikä pidäkkään tietää heti. Asiakkaalle voi kertoa jos ei osaa auttaa tai tiedä jotain, mutta senkin voi tehdä niin ettei oma uskottavuus kärsi. Asiat oppii tekemällä ja jopa virheitä tekemällä, omalla halulla. Voit omalla tekemiselläsi olla puoskari tai hypätä suoraan gurun saappaisiin. Eri asia haluatko olla kumpaakaan.

37, Mukava myy mulkkua paremmin & 40, ota pari askelta etäisyyttä

Nämä luvut pitäisi jokaisen lukea. Asiakaspalvelussa on todella tärkeä pitää tuttavuus/kaverisuhteen erillään työ/asiakassuhteesta. Ei, et saa erikoisalennuksia tms vaikka omisit miten kaverini, tuttuni, naapurini, mitä vain. Töissä minä teen työni ja sinun tehtäväsi on osata käytöstavat asiakkaana ha ja totella samoja sääntöjä muiden asiakkaiden kanssa. Hyvin käyttäytyvät kaveri ja tutut saatetaan nimittäin palkita joskus, mutta pitää muistaa että se on pyyteetöntä ja kiva yllätys harvakseltaan. Joskus huomaa myös että itse asiantuntijoilta puuttuu kokonaan käytöstavat ja asiakkaan arvostus. Ei tarkoita sitä, että jos olet hyvä jossain voit automaattisesti olla ylimielinen mulkku. Asiakaspalvelijana kannattaa varoa myös kertomatta liikaa henkilökohtaisesta elämästä ja yleensä kannattaa olla vähän vähemmän kaveri/ystävä, pääsee helpommalla pidemmänpäälle. Käytöstavat pitää silti aina muistaa, ole aina asiallinen.

46, viihde hakkaa järkipuheet 10-0

Tästä olen hiukan eri mieltä. Ymmärrän toki että tarinat tuotteiden taustalla ovat hauskoja, mutta itse en jaksa kuunnella mitään turhaa lätinää, varsinkaan jos se on tarkoituksenmukaisesti keksitty. Arvostan rehellisyyttä, ei kaikella ole aina jännää ja hienoa syntytarinaa. Toki pitää osata käyttää tilaisuudet myös hyväkseen, jos tarina on kerrottava arvoinen.

Skill Stacking

Skill stacking refers to the practice of combining different skills to create a unique set of abilities. It’s like building a tower of skills, where each new skill you learn adds to the foundation. It allows you to stand out and be more versatile in various areas.

For example graphic design. Instead of just learning how to use design software, you could also stack skills like photography, illustration, and even social media marketing. This combination of skills would make you a well-rounded graphic designer who can not only create visually appealing designs but also take high-quality photos, create original illustrations, and effectively promote your work on social media. By skill stacking, you become a multi-talented creative person.

Here are some tips for effectively skill stacking:

Identify your interests: Start by figuring out what areas you’re passionate about and what skills you want to develop. This will make the process more enjoyable and motivating.

Set clear goals: Define what you want to achieve with your skill stacking. Having specific goals will help you stay focused and track your progress.

Prioritize core skills: Identify the foundational skills that are essential for your chosen field. These core skills will serve as a solid base for your skill stack.

Seek diverse skills: Look for skills that complement each other and offer a well-rounded set of abilities. Think about how different skills can enhance and support one another.

Embrace continuous learning: Be open to constantly learning and expanding your skill set. Stay curious, explore new areas, and never stop growing.

Practice and apply your skills: Take every opportunity to practice and apply your skills in real-life scenarios. This hands-on experience will help you refine and strengthen your abilities.

Network and collaborate: Connect with others who share your interests and skills. Collaborating with like-minded individuals can provide new perspectives, opportunities, and even mentorship.

But remember, skill stacking is about being creative and finding unique combinations that set you apart. So, have fun with it and enjoy the journey of becoming a skill-stacking star.

Syventävä tutkielma: Kultaseppien historia

Kultaseppien historia on mielenkiintoinen ja pitkä. Kultasepät ovat maailman vanhimpia metallimiehiä, joille selvisikin nopeasti löydetyn metallin helppo muokattavuus ja aineen sitkeys. Kulta ei pehmeytensä vuoksi soveltunut aseisiin, mutta jo silloin arvostettiin koriste-esineitä, joihin kulta sopi ominaisuuksiensa vuoksi täydellisesti.

Löydämme luultavasti vanhimmat kultaesineet faaraoiden haudoista, n. 4 000 eaa. Mutta myös Bulgarian Varnasta on löydetty erittäin vanhoja, kullasta valmistettuja esineitä, jotka ovat valmistettu n. 3 500 vuotta eaa. Tietojen mukaan ne eivät edusta korkeatasoista kultasepäntaidetta, toisin kuin Sumerialaiset kultasepät, jotka olivat teknillisellä tasolla hyvinkin lähellä nykypäivän kultaseppiä (3 000-1 950 eaa). Etelä-Mesopotamiassa, eli nykyisessä Dhi Qarin maakunnassa Etelä-Irakissa, oli muinainen kaupunki Ur, jonka Sumerialaiset rakensivat. Urin kaupungin kaivauksista on löydetty uskomattoman taitavasti pakotettu, paperiakin ohuempi kuninkaan pääsuojus. Sieltä on löydetty myös samalle henkilölle kuuluva tikari, jonka kädensija on veistetty sinisestä lapis lazuli -kivestä, tottakai sisältäen myös kultaiset koristeet. Tikarin tuppi on taas granulointi- ja filigraanityön mestariteos. Kuningattaren hiuskoriste sisälsi kullasta pakotettuja kukka- ja lehtiaiheita, jalokiviä koristeessa edusti karneoli ja jo edellä mainittu lapsis lazuli. Moninkertaiset kaulakorut, isot korvakorut ja sormukset ovat nähtävillä Irakin kansallismuseossa.

Jalokivien hiontataito kasvoi 1600-luvulla, ja sillon kultasepän alan ammattikunnat erosivat toisistaan, muodostaen kulta-, hopea- ja jalokiviseppiä.

Suomeen ensimmäiset kultasepät saapuivat 1300-luvulla hansakaupan myötä. Vanhin maininta löytyi Turusta vuonna 1371. Silloin siellä toimi yhteensä kolme kulta- ja hopeaseppää.

Ammattikuntalaitos saapui Suomeen 1600-luvulla ja valvoi ammatinharjoittamista siten, että vain porvarioikeudet hankkineet mestarit ja ammattikunnan jäsenet saivat harjoittaa ammattia. Muut saivat toimia ammattilaisena vain mestarin luona, hänen laskuunsa. Tämä tarkoitti sitä, että kultasepän ammatin sai oikeastaan vain perimällä sen tai naimalla mestarin lesken tai tyttären. Tästä luovuttiin 1879, kun elinkeinovapaus toteutui Suomessa ja näin ollen toiminnalle ei enää tarvinnut lupaa.

Suomen kultaseppien liitto perustettiin 1905 ja se toimii vielä tänäkin päivänä. Liiton ensimmäiset toimintavuodet keskittyivät lähinnä jäsenmäärän kasvattamiseen ja liiton tunnettavuuden lisäämiseen. Myöhemmin mukaan otettiin myös alan ongelmakysymyksien ratkominen. Liiton suuri saavutus oli julkaista Kultaseppien käsikirja -teos vuonna 1909, joka toimikin suomalaisten kultaseppien tärkeimpänä tietolähteenä lähes neljäkymmentä vuotta.

Suomen ensimmäinen kultasepänalalle kouluttava oppilaitos aloitti toiminnan vuonna 1938 Helsingissä, mutta Lahden kaupunki osti sen vuonna 1971, ja myöhemmin se yhdistettiin Lahden muotoiluinstituuttiin.

Anni

Persoonallisuustyyppini

Sovittelija (INFP-A)

Sovittelijat saattavat vaikuttaa hiljaisilta ja vaatimattomilta, mutta tosiasiassa heillä on elinvoimainen ja intohimoinen elämä. He ovat luovia ja mielikuvituksellisia. He uppoutuvat päiväuniin ja luovat mielessään tarinoita ja keskusteluita. Tämä persoonallisuustyyppi on tunnettu herkkyydestä ja syvällisestä tavasta suhtautua musiikkiin, taiteeseen, luontoon ja ympäröiviin ihmisiin. Idealistiset ja empaattiset sovittelijat kaipaavat syvällisiä ja henkisiä suhteita, ja tuntevat kutsumuksekseen auttaa muita. Mutta koska tämä persoonallisuustyyppi muodostaa niin pienen osan väestöstä, saattavat he joskus tuntea itsensä näkymättömiksi ja yksinäisiksi, ajelehtien maailmassa, joka ei tunnu arvostavan niitä piirteitä, jotka tekevät heistä ainutlaatuisen. Tämä kaikki pitää kohdallani hämmentävän hyvin paikkaansa ja pystyn samaistumaan kaikkeen edellä mainittuun hyvin voimakkaasti.

69% Introvertti

Yksityisyrittäjyydessä introvertin luonteenpiirteestä on varmasti vain hyötyä, ja ainakin oma luovuuteni pääse kunnolla irti vain yksin, luovassa, turvallisessa ja rauhallisessa tilassa tai ympäristössä, ilman ulkoisia häiriötekijöitä. Lisäksi on helppo luoda asiakassuhteita, jotka nimenomaan pysyvät vain ammatillisissa rajoissa, koska ei halua luoda ja ylläpitää ns. turhia ihmissuhteita.

79% Intuitiivinen

Intuitiivisuudesta koen olevan ehdottomasti vain hyötyä elämän jokaisella osa-alueella, jokaisen pitäisi osata kuunnella omaa sisintään. Intuitiivisuuteen yhdistetään hyvä mielikuvitus, enkä ole koskaan kokenut elämässäni tylsyyttä. Intuitiivinen mieli on avoin ja utelias. Tällaiset henkilöt arvostavat omaperäisyyttä ja he kiinnittävät huomiota piilomerkityksiin ja kaukaisempiin mahdollisuuksiin.

53% Emotionaalinen

Emotionaaliset ihmiset arvostavat empatiaa, harmonisia ihmissuhteita ja yhteistyötä. Tämä kertoo hyvin, miksi koen voivani paremmin yksityisyrittäjänä ja ns. omana herranani. Asiat hankaloituvat aina, mitä enemmän siihen sotkeentuu ihmisiä. Haluan tietää ja tuntea työympäristöni niin hyvin, että voin toimia siellä silmät kiinni, lisäksi stressaannun jos minulla on liikaa ihmisiä ympärilläni hääräämässä, eikä asioita tehdä kerralla kunnolla loppuun.

65% Tiedustelija

Tiedustelijat ovat hyviä improvisoimaan. Tästä huomaan olevan paljon hyötyä asiakaspalvelutilanteissa, tai muissa haastavissa tilanteissa, joissa tarvitaan nopeasti kaikkia osapuolia miellyttävä ratkaisu. Ei ole ongelmia, on vain hidasteita, kaikkeen on löydettävissä ratkaisu tai keino. Joustavuus ja toisinajattelu ovat myös arvostettavia piirteitä työpaikoilla. Joustavuutta saatetaan käyttää hyväksi, mutta se tuo myös paljon arvostusta ja kiitosta toimiessaan terveellä tavalla.

92%Määrätietoinen

Määrätietoisuus yhdistetään itsevarmuuteen. Se on ehdottomasti yksi vahvimmista luonteenpiirteistäni, ollut jo lapsesta saakka. Nuorempana määrätietoisuus toi elämään ehkä enemmän ongelmia, mutta vanhemmaksi kasvettuani olen oppinut tekemään siitä suuren voimavaran. Toki tietynlainen itsepäisyys ja uskomaton tahto tehdä asioita, voi vieläkin päätyä, noh, ei ihan niin suunnitellusti, mutta sehän ei minua hidasta. Työelämässä määrätietoisuudesta on hyötyä ja haittaa, varsinkin asiakaspalvelussa sitä pitää osata säädellä. Määrätietoiset ihmiset ovat hyväluonteisia eivätkä stressaa! Ei ole mitään syytä huolehtia turhasta ja he luottavat itseensä ja tavotteidensa saavuttamiseen.

Logo Dash

Haluan logosta selvästi luettavan. Vihaan fontteja joista ei saa selvää, ilman että sitä tulkitsee ensin useita minuutteja. Lisäksi haluan tavoitella yksinkertaista, uniikkia ja mieleenjäävää logoa ja yrityksen nimeä.

Pidän paljon 60-luvun hippityylistä tehdä julisteita ja mainoksia psykedeelisellä ja erityisen tunnistettavalla ja aikakauteen helposti liitettävällä tavalla, joten halusin ehdottomasti inspiraatiota ko. Aikakaudesta. Lisäksi tavoittelen asiakaskuntaani saman henkisiä ja saman arvomaailman omaavia ihmisiä, ja uskallan väittää, että suurinosa heistä kiinnostuu jo nähdessään yrityksen logon ja nimen.

Haluaisin yhdistää nimeen ja käyntikorttiin myös pilvenhattaran. Sillä on itselle henkilökohtainen ja erityinen tarkoitus, mutta rakastan myös kyseisiä taivaankappaleita. Sen lisäksi se on helppo yhdistää 60-luvun tyyliin ja teema pysyy silti yksinkertaisena ja selkeänä tulkita.
Yksi vaihtoehto oli yhdistää logoon aurojen/chakrojen värit, mutta se tulisi muistuttamaan liikaa sateenkaari-teemaa, johon en halua tulla yhdistetyksi. Näin ollen sen oikea tarkoitus jäisi usealla huomioimatta. Chakrat ja energiat eivät myöskään ole tuttu aiheena kovinkaan monelle.

Käyntikortissa ja ehkä logossakin haluan mainita custom ja handmade by Inna Asile, joka antaa asiakkaalle jo hieman tarvittavaa tietoa yrityksestä.

Tässä muutama alustava suunnitelma: