Estetiikka

Mitä on estetiikka?
Anne Koskela, sis20

Yleistä
Estetiikka terminä tulee kreikan kielen sanasta asthetike. Estetiikan kehitti filosofi Alexander Gottlieb Baumgarten vuonna 1735 merkitsemään tiedettä siitä, kuinka asiat tunnetaan aistien kautta. Estetiikka on filosofian osa-alue. Se voidaan jakaa kahteen osaan 1.taidefilosofiaan ja 2.kauneuden filosofiaan eli kokemuksen ja eettisen arvon filosofiaan. Nämä kaksi ovat osittain päällekkäisiä, eikä niitä pysty aina selkeästi erottamaan toisistaan.
• Taiteessa teoksen keskipiste, rytmi, liike, perspektiivi, kolmiulotteisuus ja suhde ovat yksittäisiä keinoja tutkia estetiikan kauneutta. Taiteessa pystyy erottelemaan myös usein symmetrisyyttä ja epäsymmetrisyyttä.
• Musiikissa taas sanoitukset, harmonia, lyyrisyys, dynamiikka, tunteellisuus, leikittely ja värit ovat tutkimuksen kohteina.
• Esittävissä taiteissa tarinankerronta, ajoitus, seksuaalisuus, ironia, asut ja voima voivat olla esteettistä.
• Kirjallisuudessa hyviä esteettisiä piirteitä on esimerkiksi runoissa ja romaaneissa rytmitys, metaforia, jännitys ja teoksen rakenne. Myös kuvallisuus.
• Arkkitehtuurissa esteettisyyttä tutkitaan rakennuksia suunniteltaessa. Niissä voidaan eritellä muun muassa symmetriaa, väriä, harmoniaa, auringonvalon ja varjojen heijastumia.
• Kulinarismissa esteettisyys voi tutkia koristeita, ulkonäköä, mausteita ja vaikka odotuksia.
• Maisemasuunnittelussa ja ympäristöestetiikassa kauneutta ovat kasvit, valaistukset, toistot ja patsaat. Myös kausittainen vuodenaikojen muuttuminen on esteettistä. Tärkeitä ympäristön esteettistä luonnetta tutkineita filosofeja ovat olleet skottilainen filosofi David Hume, Irlantilainen filosofi Francis Hutcheson ja Englantilainen poliitikko, esteetikko ja filosofi Lordi Shaftesbury. Sekä königsbergiläinen filosofi Immanuel Kant.

Historiaa
Historiallisena taustana nykyestetiikalle ovat Platonin ja Aristoteleen teokset. Aikakaudelle oli ominaista yhden totuuden etsiminen ja hahmottaminen. Estetiikan kehitykseen ovat vaikuttaneet myös Augustinos ja Tuomas Akvinolainen. Esimerkiksi Augustinos teki merkittävää työtä yhdistäessään teologiaa ja filosofiaa. Hän oli erittäin arvostettu katolilaisessa kirkossa kirkon opettajana ja teologina. Hän katsoi ihmisen ulkopuolisen maailman olevan muuttuva ja aistien olevan pettäviä. Siksi totuutta oli parempi etsiä ihmisen sisältä.
1700-luvun puolivälissä Alexander Gottlieb Baumgarten julkaisi teoksen Aesthetica jossa käsite viittasi kauneuden ja taiteen lisäksi myös käytännön havaintoon ja kehittämiseen. Immanuel Kant loi pohjan nykyaikaiselle estetiikalle ja hänen työnsä loivat siltaa rationalistisen ja empirististen koulukuntien välille.

Antiikin Estetiikka
Antiikin aikana merkittävämpiä estetiikan sivilisaatioita olivat Egypti, Kreikka, Rooma, Intia ja Kiina. Jokainen näistä kulttuureista kehitti oman taidetyylinsä. Kreikkalaisella kulttuurilla on ollut suuri rooli länsimaisen estetiikan kehitykselle. He ihailivat ihmisen fyysistä muotoa ja erityisesti kuvanveistossa näkyy ruumiillisen kauneuden estetiikka. Anatomisten mittasuhteiden ja lihaksiston sekä asentojen kuvauksessa. Monet kreikkalaiset filosofit pitivät esteettisesti viehättäviä kohteita kauniina itsessään. Platonin ideaopin mukaan kaikki kaunis oli osallisena ikuisesta kauneuden ideasta. Hänen harmoniaoppinsa mukaisesti kauneus muodostui osien harmoniasta ja ykseydestä. Aristoteles taas ajatteli, että kauneus on teoreettinen käsite, jonka universaaleja osatekijöitä olivat järjestys, symmetria ja määräytyneisyys.

Länsimainen keskiajan estetiikka
Keskiaikainen länsimainen estetiikka taiteessa on uskonnollista, katollisen kirkon ja vaikutusvaltaisten sekä varakkaiden mesenaattien rahoittamaa. Euroopassa vallitsi varhaiskristillisen taiteen tyylisuunta, joka keskittyi kirkkotaiteeseen ja uskonnolliseen esineistöön. Esimerkkejä ovat muun muassa Sant´Apollinare Nuovon mosaiikit 500 -luvun alusta ja Ravenassa sijaitseva San Vitalen kirkko.

Sant ´Apollinare Nuovo

San Vitalen
Siihen aikaan tärkeintä ei ollut taiteen esittävyys vaan hengellinen ylentävyys.

Renessanssi
Renesanssin eli uudelleen syntymisen aikakausi 1300-luvun alussa toi takaisin antiikin aikaiset arvot kauneuskäsitteet, kuitenkin omalla tyylillään. Renessanssi ajan yksi merkittävimmistä henkilöistä oli Leonardo da Vinci. Hän yritti ymmärtää kaikkea kuvailemalla ja jäljentämällä havainnoiden. Mahdollisimman yksityiskohtaisesti, eikä hän painottanut kokeita tai teoreettisia selityksiä. Hän kirjoitti, piirsi ja ylläpiti muistiinpanoja koko elämänsä ajan ympäröivästä maailmasta. Oliko Da Vinci estetiikan mestari? Kuuluisa taidehistorioitsija Bernard Beretson oli ainakin sitä mieltä. Hän kirjoitti vuonna 1896:”Kaikki mihin hän (Da Vinci) koski muuttui ikuiseksi kauneudeksi. Olkoonkin kallon leikkaus, rikkaruohon rakenne tai tutkielma lihaksista hän muunsi viivan sekä valon ja varjoin tuntumallaan ikuisiksi ajoiksi elämää välittäviksi arvoiksi.”

Moderni estetiikka
1600- luvun lopun moderni estetiikka söi viimeisetkin länsimaalaisen estetiikan rippeet. Saksalaiset ja englantilaiset ajattelijat pitivät kauneutta taiteen päämääränä. Ruusu on kaunis jos se on. Arthur Schopenhauserille esteettinen kokemus kauneudesta oli suurinta vapautta. Ihminen kokee muodon täydellisyyden ilman sanallista toimintaa ja mikään politiikka tai hyöty ei tulisi pilaamaan kauneutta. Lordi Shaftesburyn mukaan kyseessä oli sama kuin moraaliaisti eli kauneus on hyvyyden aistein koettava muoto, mutta se mikä hänen mielestään on kaunista ei välttämättä ole jonkun toisen mielestä. Jokaisella ihmisellä on oma maku. Francis Hutcheson ajatteli, että kauneuden toi esille sisäinen mielen aisti.
Modernin taide suunta 1800-luvulla:

 • Realismi
 • Impressionismi
 • Naturalismi
 • Neoimpressionismi
 • Symbolismi ja syntenismi
 • Naivismi
 • Art noveau ja jugend
  1900-luvun modernismi:
 • Ekspreonismi, Faunismi
 • Kubismi
 • Dadaismi
 • Neoplastismi
 • Futurismi
 • Subrematismi
 • Uusasiallisuus
 • Surrealismi
 • Konsruktivionismi

Edvard Munch, Huuto 1893

Marcel Duchamp, Suihkulähde 1917

Postmoderni estetiikka
1900-luvun alkupuolella taiteilijat, runoilijat ja säveltäjät ajattelivat, että kauneus oli keskeisintä taiteelle ja estetiikalle. Osa ajatteli, että moderni on ohi. Postmodernia estetiikkaa on pyritty esittämään monin eri tavoin. Croce Benedetto ajatteli, että kauneus on taiteelle samaa kuin ennenkin ilmaisua. George Dickie ehdotti instutionaalisessa taideteoriassaan, että sosiologiset instituutiot tekisivät jostain taidetta oman arvostuksensa mukaan. Marchall Mc Luhan sanoo, että taide toimii ”vastaympäristönä” ja sen tehtävä on tuoda esille se mikä on yleensä yhteiskunnassa näkymätöntä. Theodor Adorno katsoi, että estetiikka ei kehity jollei taidetta ja esteettisiä kokemuksia muuteta kulutushyödykkeiksi.
Postmodernissa taiteessa sekatyylisyys, ironia ja leikkisyys luo tilaa tulkinnoille, arkisesta on tehty esteettisesti kaunista. Kauneus on mielipide ei niinkään tyylisuunta.

Dennis Duttonin inhimillinen estetiikka seitsemän universaalia piirrettä:

 1. Asiantuntemus ja mestarillisuus. Teknisiä taiteellisia kykyjä kehitetään, ihaillaan ja tunnistetaan.
 2. Epäutiliristinen mielihyvä. Ihmiset nauttivat taiteesta taiteen itsensä vuoksi, eivätkä vaadi käytännön hyötyä siltä.
 3. Tyyli. Taiteelliset esitykset ja taide-esineet ilmentävät tiettyjä piirteitä.
 4. Kritiikki. Ihmiset arvostelevat, arvostavat ja tulkitsevat taideteoksia.
 5. Imitaatio. Taideteokset jäljittelevät maailmassa koettuja kokemuksia, lukuun ottamatta jotain poikkeuksia. Kuten musiikki tai abstrakti maalaustaide.
 6. Erityinen alue. Taide on tavallisen elämän ulkopuolella, ja sijoittuu dramaattisen kokemuksen alueelle.
 7. Mielikuvitus. Taiteilijat ja yleisö muodostaa hypoteettisen maailman mielikuvituksen teatterissa.

Pohdintaa
Toteamus:” kauneus on katsojan silmässä”. On varmasti kaikkein tosinta. Toiselle jokin ruma saattaa olla toiselle kaikkein kauneinta ja toisinpäin. Toisinaan pitää perääntyä ja katsoa toisenkin kerran. Joskus jokin radiosoitto saattaa ensi kuulemalta kuulostaa järkyttävältä, mutta jo kolmas soitto miellyttää korvaa. Taiteen estetiikan ja kauneuden monimuotoisuus ja muuntuminen tähän päivään on antanut matkallaan meille kaikille erilaisille tai samanlaisille ihmisille kaikille jotain. Jokin tuoksu saattaa muuttaa kielteisen mielipiteen positiiviseksi.
Niin kauan, kun löytyy mielipiteitä, keskusteluja ja kannanottoja on taiteilija löytänyt yleisönsä. Mielestäni kaikenlainen estetiikka, joka luo jonkin tunteen on onnistunutta taidetta sen tyylisuunnasta huolimatta. Ikä ja elämänkokemukset muokkaavat myös ajatusmaailmaamme sekä esteettistä silmäämme. Nuori mieli ei ehkä löydä Mona Lisan hymyä, vanhempi mieli taas ymmärtää olla etsimättä.

Lähteet:
Mikko Snelmann luento estetiikasta
Omat muistiinpanot
https://fi.wikipedia.org/wiki/Estetiikka

Tuotteistajan taskuraamattu

“Asiakkaasi ei voi sille mitään, että hän sekoittaa ja yleistää. Lihava on laiska. Pitkä on johtaja. Murretta puhuva on vähän reppana”

Niinhän se on valitettavan totta. Asiakaspalvelussa vuosia olleena tiedän, että näin se asiakas valitettavasti ajattelee. Siksi siisti ja huoliteltu myyjä saa enemmän asiakkaita ja enemmän myytyä. Kaunis nainen on valttikortti miesten maailmassa ja kuten eräs rouva kaupan kassajonossa totesi nähtyään Matti Vanhasen: “Siellä se johtaja menee”. Miten niin johtaja kysyi rouvan mies? Rouva vastasi: “Katso kuinka pitkä hän on. Selvä johtaja”.

Pakko se on myöntää itsekin, että asiallinen atleettivartaloinen ja hyvältä tuoksuva mies myyjä saa kyllä minut ostamaan ne kalliimmat Adidakset halvempien sijaan.

“Unohda järkiperusteet. Ne toimivat vain, jos ostaja on valmiiksi samaa mieltä kanssasi. Kerro sen sijaan, mitä muut ovat päättäneet”.

Usein auttaa myös omakohtaiset kokemukset tuotteesta, kuinka itselläsi on tämä ja miten se on sinun mielestäsi ollut loistava hankinta. Ja kyllä se näin on ,mikä on aika hullua , että jos kerrot kuinka tuote on ollut viikon myydyin saat sen myytyä. “Nyt kaikilla on tämä ja kaikki ovat olleet erittäin tyytyväisiä.”

Paatuneinkin päättäjä metsästää leimoja huoltamon tiskillä. Tarjoa hänelle vastaavaa kannustepalkkiota, vaikka myisit hienoja asiantuntijapalveluja”.

Juuri näin. Jokainen asiakkaani, joka mainostaa yritystäni sosiaalisessa mediassa tai hankkii uusia asiakkaita saa stailauksen ilmaiseksi, sisustussuunnitelman yhteydessä.

Ja eikös se ämpäri saa meistä kenet vaan liikkeelle, ei siinä leimojakaan tarvita.

Ei minusta kyynistä tullut, kun kirjan luin. Jokainen huomio pitää kyllä paikkansa, ehkä entisajan auktoriteetti ei enää pärjää nyky nuorten kanssa vaan he pitävät moista piirrettä heikkoutena. Nykyään keskustellaan ja annetaan itse havaita ja keksiä ratkaisuja tehtäviin ja pulmiin jo päiväkodissa, ketään ei enää käsketä. Valtaa on vaikeampi käyttää väärin, väitän.

Pieni päivitys siis joltain osin 2022 luvulle olisi paikallaan taskuraamatun suhteen.

Skill Stacking

Ajatuksiani Jason Linkin kirjoituksesta Skill Stacking: Be awesome with average skills

Anne Koskela, sis20

Lähdin asiaa tarkastelemaan omalta kohdaltani omasta elämästäni.

Olen tätä asiaa myös jälkikasvuilleni toitottanut. Jokainen asia minkä opit on sinulle hyödyksi. Minkään opettelu tai opiskelu ei mene hukkaan. Tarvitset kaikkia jo oppimiasi taitoja aina ja kaikista taidoista on sinulle hyötyä.

Sosiaaliset taidot on toki tärkein mitä ihminen voi osata. Ilman niitä ei kuitenkaan korkeinkaan yliopisto koulutus huippuarvosanoin takaa sinulle työpaikkaa.

Kirjoituksessa kerrottiin kuinka Scott Adams kuuluisa sarjakuvapiirtäjä on luonut miljoona omaisuutensa ja kuinka meidän jokaisen tulisi rakentaa itsellemme niin sanottu taito pino. Miettiä mitä kaikkea osaamme ja kuinka voimme rakentaa pelkällä keskiverto osaamisellamme itsestämme vielä paremman ja menestyä niillä taidoilla.

Mielestäni yksikään oman alansa ammattilainen ei ole parhaimmasta päästä, jollei käytä lisäksi myös näitä keskiverto taitojaan työssään, joita on matkansa varrella oppinut. Työnantajana sain useastikin huomata kuinka paljon parempi työntekijä ja työkaveri oli se joka osasi käyttää näitä kaikkia keskiverto taitojaan kuin hän jolla oli hyvät arvosanat ja korkea koulutus alalta.

My skills

Ensimmäisestä ammatistani Parturi- Kampaajana opein ammatin lisäksi mm. vuorovaikutustaitoja, asiakaspalvelua, yrittäjyyttä, siivousta, aikatauluttamista ja vastuuta. Opein luovuutta ja sen , että meillä kaikilla kädentaitajilla on oma käsiala ja se tekee meistä uniikkeja. Allergian vuoksi jouduin vaihtamaan alaa ja kuin vahingossa siirryin ravintola- alalle. Siellä opein lisää asiakaspalvelusta, psykologiaa, sosiaalisia taitoja, ymmärrystä, ihmistuntemusta, lisää vastuuta, rahan käyttöä, turvallisuusasioita, ensiaputaitoja ja kuinka tärkeää on itsestään huolehtiminen, jotta jaksaa työssään ja nukkuu hyvin, kun työpäivä päättyy klo 5 aamuyöstä. Luin itseni myös Ravintolapäälliköksi ja se opetti minulle kuinka johdetaan, tehdään tiimityötä, kannustetaan, tehdään työvuorolistoja, mitä on kate ja miten myydään yli tavoitteen ja toimitaan paineen alla. Kuinka kuunnellaan , välitetään ja pidetään kaikki tyytyväisenä. Se opetti myös suurien tapahtumien järjestämistä, asiakaslähtöisyyttä, kantaporukan tärkeyttä. Se opetti minulle myös taas lisää vastuuta vastuuta toisesta ihmisestä ja kuinka tärkeää työntekijän hyvinvointi on. Kuinka toimia henkilökunnan puolella, mutta miellyttäen työnantajaa ja kuinka luottamus ansaitaan. Miten työskennellä suuressa yrityksessä.

Myös harrastuksista on ollut paljon hyötyä. Esimerkiksi: Musikaalisuudesta, kädentaidoista ja joukkuelajeista ne taidot on olleetkin mukana koko ajan.

Perheen perustaminen toi tullessaan ammatin vaihdon jälleen ja siirryin hoitoalalle ja harrastetaiteilijaksi. Tiedätte varmaan kuinka pitkä ja laaja oppimisen tie oli hoitoala puhumattakaan vanhemmuudesta kuinka se toi uusia taitoja. Lisäksi toimin myös yrittäjänä sekä siirryin koulun puolelle vuosiksi erityislasten ohjaajaksi ja opettajaksi, joka vahvisti ettei mikään ole niin täydellinen kuin epätäydellinen.

Sisustanut olen aina omaa ja ystävien koteja. Luovuus on ollut läsnä aina ja se on ollut se mitä haluan tehdä. Olen myös rakentanut ja remontoinut. Samalla olen opiskellut koko ajan lisää ja väitän, että jokainen oppimani asia niin harrastuksista, työntekijänä, opiskelijana kuin äitinäkin on tarvinnut myös sen keskivertoisen taitopinon kaiken rinnalle, koska kaikenlaisia tapahtumia, asioita, esteitä, haasteita tulee aina esiin ja ihan kaikessa ei voi olla huippu eikä tarvitse olla, vaikka lujaa osaamista löytyykin. Valmistuin erittäin hyvillä arvosanoilla Lapin Yliopistosta kuvataiteilijaksi. Se ei tehnyt minusta vielä taiteilijaa vaan se, kun yhdistin siihen oman taitopinoni joka on jo osa persoonaani.

Use your skills and believe in those.

Persoonallisuustesti

Aktivisti  ENFP-A                               

                                                                                             Anne Koskela sis20

Mieli               79%      Extrovertti

Energia          56%       Intuitiivinen

Luonto           69%       Periaatekeskeinen

Taktiikat        64%       Etsivä

Identiteetti   83%      Määrätietoinen

”Minua ei kiinnosta kuinka vanha, rikas tai mikä ammatiltasi olet. Haluan tietää? Uskallatko heittäytyä, näyttää hölmöltä, kompastua, nauraa itsellesi tavoitellessasi rakkauttasi, unelmiasi ja seikkailua, jossa tunnet eläväsi.”

Tämä on yksi monista testeistä, joita olen elämäni aikana tehnyt. Mutta nyt se löytyi. Löysin itseäni paljon tästä. Olen todellinen vapaa sielu.

Järjestän mielelläni juhlia, koska nautin sosiaalisista kontakteista ja siitä tulevasta tunne yhteydestä. Pidän siitä jos saan ihmisen edes hetkeksi unohtamaan arjen pyörityksen ja maalliset murheet.

Olen energinen, myötätuntoinen ja itsenäinen, mutta myös tiimi ihminen. Visionääri joka näkee maailman suurena palapelinä, jossa kaikki liittyy toisiinsa. En etsi aina syvempää merkitystä siinä olen eri mieltä, mutta mystiikan ja myötätunnon kautta kylläkin.

Kaipaan luovuutta ja vapautta enemmän kuin mitään muuta. Matkustan paljon yksin ja toteutan yleensä haaveeni tavalla tai toisella ottamalla kuitenkin lähimmät ihmiset aina huomioon, olen aika pelkäämätön.

Maalaan tauluja, kirjoitan runoja ne ruokkivat mielikuvitustani. Olen rakentanut tyhjästä firman, joka palveli parhaimmillaan kahden kunnan sisällä 160 – 200 perhettä vuosittain. Toimintasuunnitelmani, turvallisuussuunnitelmani ja ideani elää edelleen ja voi hyvin.

Olin itse mukana ohjaajana joka päivä. Pidän enemmän toiminnallisesta tekemisestä kuin hallinnollisista rutiini tehtävistä.

En myöskään valvo öitäni. En stressaa asioista, joihin en pysty vaikuttamaan enkä halua astua muiden varpaille luotan jokaisen ammattitaitoon heidän omalla temmellys kentällään.

Kauan on mennyt sen oman löytämiseen ja oman paikan löytämiseen tässä maailmassa, mutta tällä hetkellä tuntuu, että olen sen vihdoin löytänyt.  Nämä olivat omia ajatuksiani. Odottelen vielä mitä läheiseni on mieltä.

Aktivisteja ovat mm:

 Robert Downey, Jr, Robin Williams, Tarantino, Will Smith, Meg Ryan, Ellen DeGeneres ja Spider- Man

Läheisen ajatuksia :

Olet kyllä mieluummin vähän erilainen kuin muut. En nyt tiedä haluatko, että sinua kutsutaan oudoksi, mutta haluat erottua massasta.

Elämäntilanne ei välttämättä anna myöden harrastaa paljoa, mutta mielelläsi harrastaisit paljon erilaisia juttuja, jos se vain olisi mahdollista.

Et ehkä yleensä elä kuin viimeistä päivää . suunnittelet asioita pitkällekin tulevaisuuteen. Välillä on kyllä aikoja, jolloin kaiken pitäisi tapahtua hetimiten.

Kotioloissa pukeudut ihan perusmustaankin, mutta kotoa poistuessa pukeudut värikkäästi tai ainakin eri tavalla kuin muut.

Uskot, että kaikki mihin ryhdyt , on mahdollista, kun vain näkee tarpeeksi vaivaa.

-Aviomies-

Kuvatulokset haulle ellen degeneres