Skill stacking

Skill stacking tarkoittaa eri taitojen yhdistämistä. Skill stacking on siis enemmän, kun osiensa (taitojen) summa, sillä taidot tukevat toisiaan ja luovat erilaisia näkökulmia ja toimintatapoja tehtäviin. Toimiva skill stacking tekee työntekijästä erityisen kyvykkään ja taitavan omalla alallaan ja näin ollen tärkeän ja arvokkaan työntekijän. Skill stacking on siis taitojen ja toivottujen ominaisuuksien yhdistämistä. Esimerkki skill stackingista lavasterakennuksessa voisi olla työntekijä, joka on taitava suunnittelussa, projektien hallinnassa sekä 3d suunnittelussa. Nämä taidot yhdistettynä, tekisivät henkilöstä tarvittaessa taitavan esittelemään asiakkaalle työsuunnitelmia, aikatauluja, budjetteja, sekä visualisoimaan tarkkoja ja realistisia työsuunnitelmia kolmiulotteisena. Edellä mainittujen taitojen hallitseminen ja pinoaminen tekisi henkilöstä taitavan työnsuunnittelijan.

Itselleni skill stacking on ollut tätä ennen vieras käsite. Tiedän omaavani monia taitoja mutta taitojen pinoaminen ajatuksen tasolla ei ole tullut vastaan elämässäni. Toki normaalielämässä taidot alkavat joissain tapauksissa tukemaan toisiaan, mutta varsinaista ajatustyötä en ole asian suhteen tehnyt aikaisemmin. Miettiessäni asiaa omassa opiskelussani, hyviä pinottuja taitoja voisi olla esimerkiksi materiaalien tuntemus yhdistettynä suunnittelutaitoon ja luovuuteen. Myös hyvä kielitaito yhdistettynä materiaalien tuntemukseen, hyvään suunnittelukykyyn ja rakennustaitoon, voisi avata työmahdollisuuksia ulkomaille. Lavasterakennuksessa monenlaiset taidot ovat tärkeitä ja aionkin vastaisuudessa miettiä enemmän taitojeni yhdistämistä toisiaan tukevalla tavalla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *