SYVENTÄVÄ TUTKIELMA: PIIRTÄMINEN TAITEENLAJINA

HISTORIAA

Piirtäminen on kuvataiteen yksi päälajeista. Piirtämisen historian voidaan sanoa olevan yhtä pitkä kuin ihmisenkin historia. Jo muinoin tehdyt kalliomaalaukset ja piirrokset ovat vanhimpia ihmisten jättämiä jälkiä. Renessanssista lähtien piirtäminen on luokiteltu omaksi taiteenlajiksi, ja sen käsityksen mukaan piirtäminen on kaiken taiteen perusta. Puhuttiinpa sitten insinööreistä, taidemaalareista tai arkkitehdeistä. Keski-Euroopassa piirtäminen on tullut taiteenlajiksi 1800-luvulla. Suomessa piirustus oppiaineena muuttui kuvaamataidoksi 1950- luvun alussa.

Piirtäminen on siinä mielessä laaja käsite, että edellisten mainittujen ammattien lisäksi, piirtäjä voi olla muun muassa pilapiirtäjä, tatuoija, kuvanveistäjä, kirjankuvittaja tai sanomalehti- tai mainospiirtäjä. Mukaan mahtuu vielä muitakin ammatteja.

Eri menetelmiä, kuten tussia, lyijykynää, värikynää ja 3D- kyniä käyttäen tekemäni absrakti piirros

PIIRTÄMISEN HYÖDYT

Piirustustaitoa pidetään myös yleissivistävänä ja opittavana taitona samalla tavalla kuin muitakin oppiaineita. Piirtämistä käytetään myös kommunikaation tukena ja se onkin tehokkaimpia puhetta tukevia keinoja. Piirtäminen tukee myös kommunikaatio- ja tätä kautta sosiaalisia taitoja. (aivoliitto.fi)

Piirtäminen alkaa jo lapsena ja on monelle mukavaa tekemistä, sekä ajanvietettä. Piirtäminen lapsille on tärkeää aivojen kehityksen kannalta, sillä se lisää ajattelukykyä ja tietoista havainnointia, sekä tunteisiin ja luovuuteen liittyviä piirteitä. Piirtäminen kehittää myös aivojen, käden ja silmien välistä koordinaatiota. Piirtäminen on myös yksi keino mitata lapsen kehitystä, sillä piirtämisessäkin kasvuvaiheessa ovat omat virstanpylväänsä. (askelterveyteen.com/piirtämisen-hyödyt-lapsille)

Piirtämisellä on positiivisia vaikutuksia myös aikuisiällä. Piirtäminen auttaa mielialaan, masentuneisuuden, stressin ja ahdistuksen hallintaan. Piirtäessä tunteita saa siirrettyä paperille, eikä se vaadi erityisiä taitojakaan välttämättä. Piirtämistä käytetään myös esimerkiksi terapian työkaluna muun muassa taideterapiassa. Harrastuksena piirtäminen on myös oikein hyvä. (mielenterveysseurat.fi)

Sain luvan käyttää kummityttöni piirrosta tontuista piilossa.

MENETELMIÄ JA ABSRAKTIA TAIDETTA

Piirustusmenetelmiä on paljon erilaisia. Esimerkiksi lyijykynät, tussit, puuvärikynät, liidut, hiilet ja joissain tapauksissa myös vesivärit voidaan lukea tähän joukkoon.
Uusimpana menetelmänä varmasti on digitaalinen piirtäminen, joka on yleistynyt siitä asti kun ensimmäiset tietokoneet tulivat. Digitaalinen piirtäminen yksinkertaisesti on kuvan prosessointia, tietokoneen ja hiiren, ja/tai piirtimen ja digitointipöydän avulla.
Digitalisointi mahdollistaa myös eri välineiden ja menetelmien yhdistelmiä, kuten perinteisen kynä-paperi piirroksen voi skannata ja muokata tietokoneella. Piirtämiseen digitaalisesti löytyy myös lukuisia ohjelmia.

Itse tykkään eniten perinteisistä menetelmistä ja usein tussit ovat ensisijaisesti kädessä, kun alan piirtämään.
Piirustukseni ovat usein absrakteja, eli ei-esittävää taidetta, joka sanansa mukaan ei pyri esittämään mitään tiettyä kohdetta tai asiaa. Absraktia taidetta kutsutaan todellisuutta jäljittelemättömäksi taiteeksi.
Suomessa absraktia taidetta on 1900- luvulta asti esitetty ja oli voimakkaassa nousussa 1960- luvun alusta kymmenisen vuotta eteenpäin. Tämä taidemuoto on kuitenkin säilynyt aina tähän päivään asti.

Yksi lukuisista samantyylisistä piirustuksista, jonka tusseilla olen tehnyt.

Piirustustyylejä on olemassa lukuisia ja erityyppisiä, kuten myös työskentelyprosesseja. Sanoisin, että tyylejä on yhtä monta, kuin piirtäjiäkin. Puhumattakaan alalajeista, joista nyt esimerkkinä karikatyyrit eli pilakuvat.

Piirustus voi olla havaintoihin ja mielikuvitukseen perustuvaa, elävän mallin mukaan piirtämistä. Viivoihin perustuvaa, valööreja havitellen varjostettu. Luonnostelua ja nopeaa viimeistelemätöntä piirtämistä. Piirustus voi olla aikaa vievä, tarkka ja pitkälle viety tai vain nopea ääriviivapiirros. (wikipedia)

Kotoa löytyy mm. lyijykynät, puuvärit, hiiliä ja eripaksuisia tusseja, sekä kalligrafia kyniä.
Esimerkki nopeasta luonnoksesta, johon kului aikaa noin 15 minuuttia,
eikä mittasuhteetkaan oikein kohtaa todellisuutta.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *