PERSOONALLISUUSTESTI

ISFJ-T

Tulokset eivät oikeastaan yllättäneet minua. Ensimmäinen kappale, joka tuli näytölle testin tekemisen jälkeen on täysin paikkaansa pitävä kohdallani. Ainakin suurimmilta osin.

Olen siis periaatekeskeinen, suunnitteleva, varovainen ja realistinen introvertti. Persoonallisuustyyppini testin mukaan on puolustaja.

“Puolustajapersoonat, erityisesti kiihkeät sellaiset, ovat usein pikkutarkkoja, jopa perfektionisteja, ja vaikka he jahkailevat, heidän voi aina luottaa saavan työnsä valmiiksi ajallaan. Puolustajat ottavat vastuunsa henkilökohtaisesti, ylittävät jatkuvasti omia rajojaan ja pyrkivät tekemään kaikkensa ylittääkseen odotukset ja miellyttääkseen muita, sekä kotona että työpaikalla.”

Samaistun yllämainittuun. Tunnistan itsessäni pikkutarkan perfektionistin piirteet. Asioiden pitää olla järjestyksessä. Oli kyse kodista, työpaikasta tai koulusta.
Minulla on vaikeuksia aloittaa esimerkiksi tehtävää ja tunnetusti jätän kaikki viime tippaan. Saan kuitenkin asiat valmiiksi kauhean kiireen ja stressin voimalla.
Muiden miellyttämisestä tosin olen erimieltä. Minun ei tarvitse miellyttää ketään, eikä kenenkään minua. Henkilökemiat kohtaavat kun ovat kohdatakseen.
Työelämässä asia on ollut ehkä hieman toisin. Tulen toimeen kaikkien kanssa, hymyilen ja olen ystävällinen, vaikka henkilöstä en pitäisikään.

“Vaikka puolustajat ovat empaattisia, he voivat olla hurjapäisiäkin puolustaessaan perhettään tai ystäviään, ja vaikka he ovat hiljaisia ja pidättyväisiä, heillä on usein hyvät ihmissuhdetaidot ja vakaat sosiaaliset suhteet”

Olen empaattinen ja ymmärtäväinen. Hurjapäisyys näkyy myös usein. Minua on aina kuvailtu suuttuessani piikitteleväksi ja löydän kuulemma heikoimmat kohdat johon iskeä. Voin myöntää tämän.
Omaan kuitenkin hyvät ihmissuhdetaidot ja olen sosiaalinen. Hyvät verkostoitumistaidot tulevaisuutta ajatellen siis löytyvät.

VAHVUUDET

Testin mukaan vahvuuksiini kuuluu ahkeruus, tukeminen, tarkkaavaisuus, innostuneisuus ja hyvät käytännön taidot.

“Puolustajapersoonallisuuksilla on kyky huomata asioita, erityisesti muista ihmisistä. He kiinnittävät huomiota pienimpiin yksityiskohtiin siitä, mitä joku sanoo ja tekee, antaen heille odottamattomia oivalluksia muiden ihmisten elämästä ja tunteista. Puolustajat eivät vain toivo auttavansa muita. He ryhtyvät toimiin – mikä tarkoittaa, että he käärivät mielellään hihansa ja tekevät sen, mikä on tarpeen huolehtiakseen ystävistään, perheestään ja kaikista muista, jotka sitä tarvitsevat. Puolustajat todella nauttivat muiden auttamisesta, ja he jakavat mielellään tietonsa, huomionsa ja asiantuntemuksensa kaikkien sitä tarvitsevien kanssa. Ihmiset, joilla on tämä persoonallisuustyyppi, pyrkivät win-win-tilanteisiin ja valitsevat tiimityön kilpailun sijaan aina kun mahdollista.”


Allekirjoitan yllämainitun yhteenvedon vahvuuksista täysin. Luen ihmisiä. Ihmisten ilmeitä ja eleitä. Kiinnitän huomion pienimpiinkin asioihin ja huomaan helposti eri tunnetiloja. Haluan aina auttaa ja antaa neuvoja. Joskus tämä voi olla rasittavakin piirre, ellei apua minulta ole pyydetty. En todellakaan viihdy huomion keskipisteenä joten kaikki voittaa- tilanne on paras.
Olen luotettava ja usein lähipiirini avautuu minulle asioistaan. Joskus tosin on itse vedettävä raja neuvonantoon ja kuuntelemiseen, jotta nämä asiat eivät vaikuta omaan mielenterveyteeni ja kuormita minua liikaa.


HEIKKOUDET

Alla mainituista heikkouksista olen samaa mieltä. Muilta osin koen, että tulokset olivat hieman vääriä. Olen usein huolissani muista, joskus liiaksi. Olen aina ollut herkkä ja kärkkäät mielipiteet voivat satuttaa, vaikka niitä ei pahalla sanottaisikaan. Vanhemmiten olen oppinut tunnistamaan rajojani ja nuoruuden sinisilmäisyys on suurilta osin hävinnyt.

“Liian nöyrä – Puolustajat ovat niin huolissaan muiden ihmisten tunteista, että he voivat kieltäytyä ilmaisemasta ajatuksiaan”

“Asioiden ottaminen henkilökohtaisesti – Vaikka he saattavat yrittää piilottaa sen, ihmiset, joilla on tämä persoonallisuustyyppi, ovat syvästi herkkiä muiden mielipiteille, ja heidät voidaan heittää epätasapainoon, jos joku ei arvosta, hyväksy tai ole samaa mieltä heidän kanssaan.”

“Liian altruistinen – Puolustajien antava, antelias luonne voi jättää heidät alttiiksi muiden hyväksikäytölle. Tämän persoonallisuustyypin omaavien ihmisten voi olla vaikeaa keikuttaa venettä ja vastustaa jotakuta, joka ei vedä omaa painoaan.”

Heikkoudet joista olen erimieltä ovat tunteiden tukahduttaminen, ylisitoutuneisuus ja haluttomuus muutokseen.

Olen hyvin avoin ja haluan puhua tunteistani, en tukahduttaa niitä. Osaan pyytää apua, enkä yritä väkisin tehdä kaikkea yksin toisin kuin testi kertoi. En myöskään koe kamppailevani muutosten kanssa. Elämä on jatkuvaa muutosta ja muutoksiin on sopeuduttava. Myönnän usein toimivani kuitenkin enemmän tunteella kuin järjellä ja 78% myrskyisä kuvaa minua hyvin. Elämä kanssani on joskus vuoristorataa ja tasapaino siitä on kaukana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *