SYVENTÄVÄ TUTKIELMA

VIRTUAALISISUSTUSTAMINEN JA VIRTUAALIESITTELY

Virtuaalisisustus eli digistailaus on tulossa vahvasti mukaan osaksi sisustussuunnittelijankin arkea. Digistailausta käytetään paljon etenkin Yhdysvalloissa ja Suomeen se on rantautunut yhä enenemissä määrin viime vuosina. Palvelua hyödyntävät tällä hetkellä pääasiassa kiinteistönvälittäjät, mutta myös osa rakennusyrityksistä on alkanut käyttämään 3D-visualisointia esimerkiksi uudisasuntojen ennakkomarkkinoinnissa. Asuntosijoittajat ovat lisäksi yksi käyttäjäkohderyhmistä. Tässä kartoitankin aihetta lähinnä asunnon myyntitilanteeseen liittyen.

MITÄ DIGISTAILAUS TARKOITTAA?

Perusideana on valokuvien muokkaaminen 3D-mallinnus- ja kuvankäsittelyohjelmaa käyttämällä. Valokuviin voidaan lisätä kalusteet, poistaa niitä, vaihtaa pintamateriaaleja ja tehdä erilaisia remontteja, sekä näiden kaikkien yhdistelmiä.

Digistailaus tyhjään huoneeseen tarkoittaa käytännössä sitä, että valokuvaan lisätään sisustus digitaalisesti. Siten asiakas saa kattavamman kuvan asunnosta ja sen potentiaalista.

Tila ennen digistailausta. Kuva: BO

Tila digistailauksen jälkeen. Kuva: BO

Digistailaus valmiiksi kalustetussa asunnossa tarkoittaa sitä, että olemassa olevat kalusteet poistetaan digitaalisesti ja korvataan uusilla. Joissakin tapauksissa tämä voi osoittautua erityisen tärkeäksi, mikäli tilassa ennestään olevat kalusteet antavat asiakkaalle negatiivisen mielikuvan asunnosta.

Kalustettu tila ennen. Kuva: Visign

Kalustettu tila digistailauksen jälkeen. Kuva: Visign

MIKSI KÄYTTÄÄ DIGISTAILAUSTA?

Kaikilla ihmisillä ei ole kolmiulotteista hahmotuskykyä, joten virtuaalisesti kalustetut kuvat auttavat hahmottamaan tilaa. Digistailaus auttaa selventämään mittasuhteita ja näkemään tilan uudessa valossa.

Joskus digistailaus saatetaan kokea huijaukseksi, kun asunto ei näyttäydykään asiakkaalle samanlaisena kuin myyntikuvassa. Tästä syystä onkin erittäin tärkeää, että kuvat tulisi merkata digistailatuiksi erillisellä logolla. Digistailauksen keskeisenä tavoitteena on kuitenkin havainnollistaa tilan mahdollisuudet, ei huijata asiakasta.

Kiinteistönvälittäjille asuntojen digistailaus on osoittautunut todistetusti hyödylliseksi lisäämällä myytävän asunnon kiinnostusta ja yhteydenottoja. Digistailattu asunto näyttää kodikkaammalta kuin tyhjillään oleva tila ja näin ollen lisää asunnon houkuttelevuutta. Parhaassa tapauksessa asunnon markkinointiaika lyhenee ja siitä voi saada korkeamman hinnan.

Perinteiseen huonekaluilla tapahtuvaan stailaukseen verrattuna virtuaalistailaus on vaivatonta ja edullista asunnon myynnissä. Käytännössä vain hyvänlaatuinen valokuva ja pohjakuva tilasta riittää. Se on siis varsin kustannustehokas vaihtoehto konkreettiselle asunnon kalustukselle ja stailaukselle.

DIGIREMONTTI

Digiremontilla tarkoitetaan asunnon digitaalista remontoimista myytävään kuntoon. Se on tehokas tapa tuoda pintaremonttia vaativan kohteen potentiaali esiin havainnollistavan kuvan avulla.

Digiremontissa voidaan esimerkiksi vaihtaa kiinteitä kalusteita, lattiamateriaaleja, maalata seinät sekä lopuksi kalustaa koko tila. Se sopii hyvin myös keskeneräisten tilojen loppuunsaattamiseen. Uudiskohteiden markkinoinnissa myyntityö painottuukin päivä päivältä enemmän digitaaliseen asiakaskokemukseen. Näin voidaan potentiaalisille ostajille esitellä valmista tilaa jo rakennusvaiheessa.

Asuntosijoittajien kohteissa digiremontti voidaan toteuttaa ennalta sovittujen remontin todellisten materiaalien, värien ja kiintokalusteiden mukaan, jolloin virtuaalikuva vastaa hyvin lopullista todellisuutta.

Rakennusvaiheessa oleva asunto. Kuva: Govisual

Asunto digistailattuna. Kuva: Govisual

VIRTUAALIESITTELY

3D-tilaesittely on viimeisintä teknologiaa ja on monipuolisempi vaihtoehto digistailaukselle. Se perustuu syvyyskameroiden hyödyntämiseen kiinteistöjen kuvauksessa ja mahdollistaa vapaan liikkumisen valokuvantarkassa ympäristössä. 3D-mallin tekemiseen käytetään erikoiskameraa, jolla sisätilat ensin kuvataan. Käytännössä kuvat syötetään sovellukseen, jolla kiinteistöstä luodaan kolmiulotteinen virtuaalimalli. 3D-visualisointeja käyttävät mm. kiinteistönvälittäjät, rakennusliikkeet ja arkkitehdit.

MIKSI KÄYTTÄÄ VIRTUAALIESITTELYÄ?

3D-esittelyä suositellaan silloin, kun kohdetta ei ole vielä olemassa tai esimerkiksi remontoitavassa kohteessa rakenteet ja pinnat muuttuvat merkittävästi. Asiakas saa kohteesta valokuvia konkreettisemman näkemyksen ja sen avulla potentiaaliset ostajat voivat tutustua kohteeseen ajasta ja paikasta riippumatta. 3D-esittely sopii erityisen hyvin suurempien kohteiden kuvaamiseen, sillä sen avulla on helppoa hahmottaa kohteen mittasuhteet ja pohjaratkaisu sekä tutustua asunnon erityispiirteisiin.

Asiakas voi kierrellä virtuaalisesti asunnossa, pysähtyä tarkastelemaan lähemmin kiinnostavia yksityiskohtia ja tarkastella asuntoa sisältä ja ulkoa. Tilassa navigoiminen tapahtuu 3D-nukkekotimallin tai 2D-pohjakuvan perusteella. Mittasuhteet ovat realistiset tilassa liikkuessa. 3D-tilaesittelyyn voi myös lisätä informaatiota tagien avulla.

JOHTOPÄÄTÖKSET

Tulevaisuudessa alalla kuin alalla kaikki tulee digitalisoitumaan entistä enemmän ja myös sisustusalalle on puhaltanut muutoksen tuulet. Asiakkaat ovat yhä vaativampia ja tietoisempia nykyajan trendeistä ja osaavat vaatia erilaisia palveluita. Digistailaus on tullut alalle jäädäkseen ja niin vanhojen kuin uusien sisustusalalla työskentelevien on tähän varauduttava kehittämällä omaa tarjontaansa asiakkaiden vaatimuksia vastaavaksi.

Yhteenvetona voisi siis sanoa, että virtuaalisisustuksessa pätevät täysin samat periaatteet kuin perinteisessä stailauksessakin, mutta käyttötavat ovat vain huomattavasti laajemmat ja jopa rajattomat. On luonnollisestikin helpompaa digitaalisesti poistaa ja lisätä kalusteita kuin konkreettisesti rehkiä stailauksen eteen. Vaivattomuus onkin yksi virtuaalisisustuksen suurimmista hyödyistä, ostajien huomion herättämisen, myyntiajan lyhentämisen ja kustannustehokkuuden ohella. 

LÄHTEET

  1. https://aurealkv.fi/blogi/mita-3d-virtuaaliesittely-tarkoittaa/
  2. https://bo.fi/bo-business-yrityspalvelut/artikkelit/mika-ihmeen-3d-virtuaaliesittely/
  3. https://bo.fi/bo-business-yrityspalvelut/artikkelit/virtuaalistailaus-pintaa-syvemmalta/
  4. https://bo.fi/bo-business-yrityspalvelut/video-ja-valokuvaustuotannot/virtuaalistailaus/
  5. https://www.govisual.fi/digitaalinen-remontti/
  6. https://www.photopalvelu.fi/virtuaaliesittely/
  7. https://www.rentel.fi/virtuaalisisustus/
  8. https://www.visign.fi/blog/digitaalinenstailaus_1_2021
  9. https://visu24.com/artikkelit/virtuaalinen-asuntoesittely/

Leave a Reply

Your email address will not be published.