Skill Stacking

Tässä tehtävässä on tuskin tarkoitus referoida artikkelia sanasta sanaan, joten kirjoitan omia ajatuksiani aiheesta ja erittelen, mitä skill stacking tarkoittaa omalla kohdallani. Ensinnäkin kyseisen artikkelin aihe oli jokseenkin ennestään tuttu, mutta muistan kuinka silmiäavaava kokemus oli, kun ensimmisen kerran asiaan tutustuin. Olen enimmäkseen kokenut olevani keskinkertainen joissain asioissa, joissain huono ja harvassa oikeasti hyvä. Nyt, kun ihan oikeasti aikuisena kouluttaudun aivan uudelle alalle, eikä vanha koira opi uusia temppuja ihan yhtä nopeasti kuin nuorempi, on rohkaisevaa lähestyä omaa osaamista skill stackingin näkökulmasta. Kun asiaa tarkemmin ajattelee, minulla on aika mukavasti erilaisia, lähinnä keskinkertaisia, mutta hyödyllisiä taitoja, joista muodostuu omanlainen, uniikki osaamispaketti. Liitän omiin taitoihini myös luonteenpiirteitä ja kiinnostuksen kohteita, koska ne ohjaavat omaa toimintaani ja valintojani. Oman taitopinkkani voi karkeasti jakaa näihin kolmeen alueeseen: Kädentaidot ja taiteellinen ilmaisu, asiakaspalvelutaidot ja oman toiminnan johtaminen.

Kädentaitoihin ja taiteelliseen ilmaisuun liittyvät 

Rikas sisäinen maailma, hyvä mielikuvitus ja kyky nähdä kauneutta lähes kaikkialla   –> Luovassa työskentelyssä tärkeä voimavara 

Kielellisesti lahjakas tai ainakin keskinkertainen  –> ammatillista ja luovaakin puhetta ja tekstiä suht helppo tuottaa 

Omassa kuplassa viihtyvä  -> uppoutumiskyky ja vahva keskittyminen käsillä olevaan asiaan 

Sara Hildén -akatemian kuvataiteiden perusopinnot ym. kuvataideharrastuneisuus ja muut kulttuuriharrastukset kuten kirjallisuuden ja musiikin suurkulutus  -> Kulkee käsi kädessä korutaiteilun kanssa 

Vahva kiinnostus henkisen viisauden ja elämän mystisen puolen tutkailuun  -> Suuri merkitys monissa tekemissäni asioissa; perehtyminen ja kiinnostus “huuhaa-juttuihin” yms. asioihin tuo tekemiseeni sisältöä ja syvyyttä niin tiedostamatta kuin tietoisestikin  

Tarkkuus ja kärsivällisyys  –> keskittyminen yksityiskohtiin hyödyksi kultasepänalalla 

Mukavasti sujuneet jalometallialan perustutkinnon opinnot (tähän asti ainakin :D)  -> osaan ainakin perusasiat riittävän hyvin 🙂 

Asiakaspalvelutaitoihin liittyvät 

Huumetyön sairaanhoitajana useita vuosia + Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen YAMK-koulutus: Perehtyminen erityisesti luonnon hyvinvointivaikutuksiin sekä eriarvoisuuteen ja vähäosaisuuteen hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta, hyvinvointia ja terveyttä edistävien interventioiden ja projektien ym. suunnittelu-, toteutus-, arviointi- ja johtamisosaaminen, korva-akupunktiokoulutus, koulutus ja kokemus liittyen mm. motivoivaan kohtaamiseen, psykososiaaliseen tukemiseen, ryhmien ohjaamiseen jne. -> vahva pohja, jos haluan joskus kehittää ja vetää vaikka joitain koruntekoryhmiä, joissa on selkeästi myös hoidollinen/voimauttava tmv. agenda (ei kylläkään innosta ihan just nyt :D) 

Myötätuntoinen, hyvä kohtaamisen taito ja suht laaja ymmärrys erilaisia tilanteita ja ihmisiä kohtaan  -> Asiakaspalvelutilanteissa tärkeä taito  

PItkä työkokemus työssä, jossa tiimityötaidot, kollegiaalisuus ja joustavuus olivat ensiarvoisen tärkeitä  -> hyödyttää paljon verkostoitumisessa ja yhteistyökuvioissa 

Kielitaito: sujuva englanti ja auttava ruotsi, ranska ja espanja  -> englanti varsinkin hyödyksi kansainvälisillä markkinoilla 

Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus, mm. opintoja ulkomailla ja opinnäytetyön puitteissa maahanmuuttajien kanssa toimiminen  -> ennakkoluulottomuus ihmisyyden ja kulttuurien eri ilmenemismuotoja kohtaan on mielestäni ihan tarpeellinen kyky eri tautoista tulevien asiakkaiden kanssa toimimisen kannalta 

Myyntityö- ja asiakaspalvelutaidot koruliikkeessä myyjänä työskennellessä  -> varsinaisen myyntityökokemuksen lisäksi kyseinen työ auttaa hahmottamaan mitä asiakkaat hakevat, mitä on tarjolla ja miten itse voisin erottua joukosta.

 

Oman toiminnan johtamiseen ja yrittäjyyteen liittyvät 

Minulla on intohimoinen luonne ja heittäydyn täysillä itselleni tärkeisiin asioihin  -> Vahva sisäinen motivaatio luovaan työskentelyyn ja korujen tekemiseen tarkoittaa sinnikkyyttä ja periksiantamattomuutta, joista on hyötyä, kun toimii yksinyrittäjänä  

Aikaisemmasta elämästä sairaanhoitajana ammennettavaa: kyky toimia tehokkaasti kiireen ja sekasorron keskellä, työtehtävien priorisointi, organisointikyky ja ajanhallinta tehtävissä, jotka eivät vaadi luovaa työskentelyä, vastuunotto, aktiivinen ja oma-aloitteinen ote työn sisältöjen kehittämiseen -> kaikista hyötyä alalla kuin alalla 

Vahva tarve itsen (omien tietojen, taitojen ja luonteen) jatkuvaan kehittämiseen  -> edistää kehittymistä myös kultasepänalaan liittyen 

Akateeminen lähestymistapa YAMK-opintojen myötä  -> laadukkaan tiedon hakeminen, kriittinen tarkastelu ja hyödyntäminen esim. oman yritystoiminnan kehittämisessä, taito laatia ammattimaista tekstiä 

YAMKn opintojakso San Josén yliopistossa (Leadership Program in Silicon Valley), kurssiin sisältyi paljon ammatilliseen vuorovaikutukseen, verkostoitumiseen, innovointiin, asiakaspalveluun, markkinointiin ja tuotteistamiseen ym. liittyviä opintoja (varsinkin Piilaakson yrityskulttuurin näkökulmasta)  -> todella arvokas kokemus ja paljon hyötyä omassa yritystoiminnassa, vaikka Piilaakson arvomaailma (work defines your worth) onkin tosi kaukana omastani 

Pikastartti yrittäjäksi -kurssi TAKK:ssa: Perustiedot yrittäjyydestä (rahoitus, verotus, yritysmuodot, liiketoimintasuunnitelman tekeminen, tuotteistaminen ja markkinointi, kirjanpito jne.)  -> Jonkinlainen käsitys, mitä yrittäjyyteen sisältyy (ainakin teoriassa) 

Perusosaaminen tietokoneen ja somen kanssa  -> edesauttaa oman toiminnan markkinointia jne.  

Miten tästä eteenpäin?

Haluan oppia jatkuvasti ja laaja-alaisesti uusia asioita eikä tämä koulutus tule olemaan viimeiseni. Haluan oppia muitakin käsityö-/luovan alan taitoja (esim. kaivertamisen perustutkinto, kultasepän ja visualistin ammattitutkinnot, luova kirjoittaminen, muu itsenäinen opiminen…), kehittää omaa ajattelua ja osaamista myös akateemisten opintojen kautta (esim. Tampereen kesäyliopiston Taidehistorian opinnot) sekä jatkaa henkisen viisauden ja elämän mystisen puolen tutkailua. 🙂 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *