SYVENTÄVÄ TUTKIELMA

VIRTUAALISISUSTUSTAMINEN JA VIRTUAALIESITTELY

Virtuaalisisustus eli digistailaus on tulossa vahvasti mukaan osaksi sisustussuunnittelijankin arkea. Digistailausta käytetään paljon etenkin Yhdysvalloissa ja Suomeen se on rantautunut yhä enenemissä määrin viime vuosina. Palvelua hyödyntävät tällä hetkellä pääasiassa kiinteistönvälittäjät, mutta myös osa rakennusyrityksistä on alkanut käyttämään 3D-visualisointia esimerkiksi uudisasuntojen ennakkomarkkinoinnissa. Asuntosijoittajat ovat lisäksi yksi käyttäjäkohderyhmistä. Tässä kartoitankin aihetta lähinnä asunnon myyntitilanteeseen liittyen.

MITÄ DIGISTAILAUS TARKOITTAA?

Perusideana on valokuvien muokkaaminen 3D-mallinnus- ja kuvankäsittelyohjelmaa käyttämällä. Valokuviin voidaan lisätä kalusteet, poistaa niitä, vaihtaa pintamateriaaleja ja tehdä erilaisia remontteja, sekä näiden kaikkien yhdistelmiä.

Digistailaus tyhjään huoneeseen tarkoittaa käytännössä sitä, että valokuvaan lisätään sisustus digitaalisesti. Siten asiakas saa kattavamman kuvan asunnosta ja sen potentiaalista.

Tila ennen digistailausta. Kuva: BO

Tila digistailauksen jälkeen. Kuva: BO

Digistailaus valmiiksi kalustetussa asunnossa tarkoittaa sitä, että olemassa olevat kalusteet poistetaan digitaalisesti ja korvataan uusilla. Joissakin tapauksissa tämä voi osoittautua erityisen tärkeäksi, mikäli tilassa ennestään olevat kalusteet antavat asiakkaalle negatiivisen mielikuvan asunnosta.

Kalustettu tila ennen. Kuva: Visign

Kalustettu tila digistailauksen jälkeen. Kuva: Visign

MIKSI KÄYTTÄÄ DIGISTAILAUSTA?

Kaikilla ihmisillä ei ole kolmiulotteista hahmotuskykyä, joten virtuaalisesti kalustetut kuvat auttavat hahmottamaan tilaa. Digistailaus auttaa selventämään mittasuhteita ja näkemään tilan uudessa valossa.

Joskus digistailaus saatetaan kokea huijaukseksi, kun asunto ei näyttäydykään asiakkaalle samanlaisena kuin myyntikuvassa. Tästä syystä onkin erittäin tärkeää, että kuvat tulisi merkata digistailatuiksi erillisellä logolla. Digistailauksen keskeisenä tavoitteena on kuitenkin havainnollistaa tilan mahdollisuudet, ei huijata asiakasta.

Kiinteistönvälittäjille asuntojen digistailaus on osoittautunut todistetusti hyödylliseksi lisäämällä myytävän asunnon kiinnostusta ja yhteydenottoja. Digistailattu asunto näyttää kodikkaammalta kuin tyhjillään oleva tila ja näin ollen lisää asunnon houkuttelevuutta. Parhaassa tapauksessa asunnon markkinointiaika lyhenee ja siitä voi saada korkeamman hinnan.

Perinteiseen huonekaluilla tapahtuvaan stailaukseen verrattuna virtuaalistailaus on vaivatonta ja edullista asunnon myynnissä. Käytännössä vain hyvänlaatuinen valokuva ja pohjakuva tilasta riittää. Se on siis varsin kustannustehokas vaihtoehto konkreettiselle asunnon kalustukselle ja stailaukselle.

DIGIREMONTTI

Digiremontilla tarkoitetaan asunnon digitaalista remontoimista myytävään kuntoon. Se on tehokas tapa tuoda pintaremonttia vaativan kohteen potentiaali esiin havainnollistavan kuvan avulla.

Digiremontissa voidaan esimerkiksi vaihtaa kiinteitä kalusteita, lattiamateriaaleja, maalata seinät sekä lopuksi kalustaa koko tila. Se sopii hyvin myös keskeneräisten tilojen loppuunsaattamiseen. Uudiskohteiden markkinoinnissa myyntityö painottuukin päivä päivältä enemmän digitaaliseen asiakaskokemukseen. Näin voidaan potentiaalisille ostajille esitellä valmista tilaa jo rakennusvaiheessa.

Asuntosijoittajien kohteissa digiremontti voidaan toteuttaa ennalta sovittujen remontin todellisten materiaalien, värien ja kiintokalusteiden mukaan, jolloin virtuaalikuva vastaa hyvin lopullista todellisuutta.

Rakennusvaiheessa oleva asunto. Kuva: Govisual

Asunto digistailattuna. Kuva: Govisual

VIRTUAALIESITTELY

3D-tilaesittely on viimeisintä teknologiaa ja on monipuolisempi vaihtoehto digistailaukselle. Se perustuu syvyyskameroiden hyödyntämiseen kiinteistöjen kuvauksessa ja mahdollistaa vapaan liikkumisen valokuvantarkassa ympäristössä. 3D-mallin tekemiseen käytetään erikoiskameraa, jolla sisätilat ensin kuvataan. Käytännössä kuvat syötetään sovellukseen, jolla kiinteistöstä luodaan kolmiulotteinen virtuaalimalli. 3D-visualisointeja käyttävät mm. kiinteistönvälittäjät, rakennusliikkeet ja arkkitehdit.

MIKSI KÄYTTÄÄ VIRTUAALIESITTELYÄ?

3D-esittelyä suositellaan silloin, kun kohdetta ei ole vielä olemassa tai esimerkiksi remontoitavassa kohteessa rakenteet ja pinnat muuttuvat merkittävästi. Asiakas saa kohteesta valokuvia konkreettisemman näkemyksen ja sen avulla potentiaaliset ostajat voivat tutustua kohteeseen ajasta ja paikasta riippumatta. 3D-esittely sopii erityisen hyvin suurempien kohteiden kuvaamiseen, sillä sen avulla on helppoa hahmottaa kohteen mittasuhteet ja pohjaratkaisu sekä tutustua asunnon erityispiirteisiin.

Asiakas voi kierrellä virtuaalisesti asunnossa, pysähtyä tarkastelemaan lähemmin kiinnostavia yksityiskohtia ja tarkastella asuntoa sisältä ja ulkoa. Tilassa navigoiminen tapahtuu 3D-nukkekotimallin tai 2D-pohjakuvan perusteella. Mittasuhteet ovat realistiset tilassa liikkuessa. 3D-tilaesittelyyn voi myös lisätä informaatiota tagien avulla.

JOHTOPÄÄTÖKSET

Tulevaisuudessa alalla kuin alalla kaikki tulee digitalisoitumaan entistä enemmän ja myös sisustusalalle on puhaltanut muutoksen tuulet. Asiakkaat ovat yhä vaativampia ja tietoisempia nykyajan trendeistä ja osaavat vaatia erilaisia palveluita. Digistailaus on tullut alalle jäädäkseen ja niin vanhojen kuin uusien sisustusalalla työskentelevien on tähän varauduttava kehittämällä omaa tarjontaansa asiakkaiden vaatimuksia vastaavaksi.

Yhteenvetona voisi siis sanoa, että virtuaalisisustuksessa pätevät täysin samat periaatteet kuin perinteisessä stailauksessakin, mutta käyttötavat ovat vain huomattavasti laajemmat ja jopa rajattomat. On luonnollisestikin helpompaa digitaalisesti poistaa ja lisätä kalusteita kuin konkreettisesti rehkiä stailauksen eteen. Vaivattomuus onkin yksi virtuaalisisustuksen suurimmista hyödyistä, ostajien huomion herättämisen, myyntiajan lyhentämisen ja kustannustehokkuuden ohella. 

LÄHTEET

 1. https://aurealkv.fi/blogi/mita-3d-virtuaaliesittely-tarkoittaa/
 2. https://bo.fi/bo-business-yrityspalvelut/artikkelit/mika-ihmeen-3d-virtuaaliesittely/
 3. https://bo.fi/bo-business-yrityspalvelut/artikkelit/virtuaalistailaus-pintaa-syvemmalta/
 4. https://bo.fi/bo-business-yrityspalvelut/video-ja-valokuvaustuotannot/virtuaalistailaus/
 5. https://www.govisual.fi/digitaalinen-remontti/
 6. https://www.photopalvelu.fi/virtuaaliesittely/
 7. https://www.rentel.fi/virtuaalisisustus/
 8. https://www.visign.fi/blog/digitaalinenstailaus_1_2021
 9. https://visu24.com/artikkelit/virtuaalinen-asuntoesittely/

Tuotteistajan taskuraamattu

” Niin masentavan ennalta arvattavia lampaita me kaikki lopulta olemme.”

Tämä kirjan takakannen viimeinen lause luo minulle voimakkaan ensivaikutelman ja jopa ennakkoluuloja kirjaa kohtaan. Minulle tämä lause antaa negatiivisen vaikutelman, jota itse lähtökohtaisesti haluaisin välttää. Kuitenkin yritän suhtautua avoimesti avatessani kirjan, eihän takakansi välttämättä kerro koko kirjan sisällöstä.

Kirjan alku jatkaa takakannen antamaa kuvaa ja ensivaikutelmaa kirjasta. Kirja on kirjoitettu mielestäni hyvinkin karrikoiden, ehkä tarkoituksella, ja toimii varmasti monelle. Paljon on myös viitattu tehtyihin tutkimuksiin, jotka tukevat ja perustelevat kyllä hyvin esille tuotuja ilmiöitä ja käsityksiä, mutta jäin pohtimaan, voisiko erilainen lähestymistapa toimia paremmin? Asetelma hyvä/huono on aika mustavalkoinen, toisaalta asia käy varmasti kaikille selväksi.

Luku 10 “Hyvän tarjouksen anatomia” antoi hyvät perus 10 ohjetta hyvän tarjouksen tekemiseen. Nämä voi kyllä allekirjoittaa ja pistää itselle muistiin. Monikin luku periaatteessa sisällöltään on hyvä, ja esimerkiksi ohje vastavirtaan uimisesta täytyykin laittaa korvan taakse, mutta ehkä aloitan vastavirtaan uimisen jo tämän kirjan kohdalla ja uskalla väittää vastaan muutamiakin kohtia ja väittämiä. En esimerkiksi usko, että kohderyhmää on pakko jakaa kylmästi kahtia vaan kohderyhmä voi olla myös monenkirjavaa.

Kirjan kirjoitustyylistä riippumatta muutamia vinkkejä jäi talteen tulevaisuuden varalle. Edellä mainitun Hyvän tarjouksen anatomian 10 kohtaisen ohjelistan lisäksi ainakin se, että on hyvä laatia tutuista ja yksinkertaisistakin tehtävistä tarkistuslistoja. Nämä tutut rutiinit ovat niitä, joissa monesti unohduksia ja virheitä sattuu.

Niin kuin sanottua, kirja toimii varmasti monelle. Minulta sävy, karrikointi ja passiivisaggressiivinen vitsailu vie sisällöltä huomiota. Toki vinkkejäkin matkalleni yrittäjyyteen sain, ehkä kuitenkin tärkeimpänä sen, että minun kokemus asiakaspalvelusta ja haave oman yrityksen tuotteistuksesta pohjaa positiivisuuteen ja ihmiseltä ihmiselle – ajatukseen, ei satusetäilyyn tai asiakkaiden väheksymiseen.

TUOTTEISTAJAN TASKURAAMATTU

Tuotteistajan taskuraamattu käsittelee, miten voit vaikuttaa ihmisten päätöksentekoon psykologisin keinoin. Tässä muutamia ajatuksiani kirjasta.

Aloitetaan kappaleesta, mikä ei niinkään koskettanut ja on kaukana omasta arvomaailmasta.

NUOLE VIELÄ NUOLEMASTA PÄÄSTYÄSI

Kappaleen mukaan asiantuntija tuskin pystyy imartelemaan asiakkaitaan koskaan liikaa ja väittää, että myös aivan naurettavan läpinäkyvä nuoleskelu uppoaa maaliinsa. Esimerkkinä tapauksessa on käytetty autokauppiasta, joka lähetti asiakkailleen kuukausittain postikortin, missä luki “Pidän sinusta”. Henkilökohtaisesti raivostuisin, jos joku lähettäisi minulle tällaista soopaa joka kuukausi.

Kirjassa esitetään, että tutkimuksien mukaan lipeksiminen tehoaa, koska meistä jokainen haluaa ajatella itsestään hyviä asioita. Mielestäni jokainen terveellä itsetunnolla varustettu ihminen pitää tämänkaltaista lähestymistapaa lähinnä vastenmielisenä.

Seuraavissa kolmessa kappaleessa oli pointteja, mitkä halusin tuoda esiin.

HYVÄN TARJOUKSEN ANATOMIA

 1. Erotu kilpailijoista. – Nykypäivänä kuluttajilla on niin paljon vaihtoehtoja, mistä valita.
 2. Ilmoita yksiselitteinen hinta. – Hinnan tulee olla mielellään kiinteä ja helppotajuinen.
 3. Kerro, mitä tarjous todella sisältää. – Asiakas haluaa tietää, mitä tarjoukseen kuuluu.
 4. Anna tömäkkä takuu. – Ota vastuu laadusta. Hyvä takuu toimii, niin että ostaja ei voi hävitä.
 5. Tapa vastaväitteet kehtoonsa. – Kysymyksiä ja vastauksia -osio kertoo tuotteesta realistisesti.
 6. Käytä hyvää kieltä. – Kielivirheet voivat antaa väärän kuvan osaamisestasi.
 7. Varmista ulkonäkö. – Viimeistelty ulkonäkö tekee asiakkaaseesi alitajuisen vaikutuksen.
 8. Toimita nopeasti. – Nopea reagointi antaa vaikutelman, että olet kiinnostunut asiakkaasta.
 9. Kertaa hyödyt. – Hinta-hyötysuhteen pitää olla balanssissa. Kerro hyödyt asiakkaalle pähkinäkuoressa myös tarjouksessa.
 10. Näytä tärkeysjärjestys. – Kiinnitä huomiota tarjouksen rakenteeseen. Pääasiat (sisältö, hinta ja hyöty) erottuvat selvästi. Tarjouksen olisi hyvä mahtua A4-arkille.

JOHDONMUKAISESTI VAIKKA PÄIN SEINÄÄ

Ihmisillä on voimakas tarve käyttäytyä johdonmukaisesti ja johdonmukainen sekä looginen käytös nähdään myönteisenä piirteenä. Toisaalta tämä voi johtaa toimimaan jopa oman edun vastaisesti. Joskus ihminen voi olla niin johdonmukaisuutensa vanki, että hän luulee asioiden ja tapahtumien olevan seurausta, vaikka ne olisivatkin täysin sattumaa.

Opettele erottamaan liiketoimintaasi vaikuttavat sattumat ja keskity toistuviin havaintoihin, jotka tuottavat onnistumista.

 • Analysoi saamaasi negatiivitistä palautetta, toistuvatko samat kommentit?
 • Panosta ominaisuuksiin, mistä saat kehuja.
 • Älä välitä arvostelusta, mikä tulee asiakaskuntasi ulkopuolelta. Aina löytyy joku, jolla on jotain huomautettavaa, vaikka ei asiasta mitään tietäisikään.
 • Älä sammuttele pelkkiä tulipaloja, vaan muuta toimintaasi ja palveluasi tarvittaessa

Johdonmukaisuuden periaatteen mukaan on loogista, että asiakkaalle perustellaan esimerkiksi hinnan korotusta. Miksi korotetaan? Asiakkaiden on helpompi hyväksyä hinnan nousu, jos se perustellaan asiallisesti. Joten perustele, jopa vain perustelun vuoksi.

MUKAVA MYY M*LKKUA PAREMMIN

Moni asiantuntija ajattelee, että ei hänen tarvitse olla mukava, asia ja asiallisuus ovat tärkeintä. Toki osaaminen ratkaisee, mutta kuitenkin asiakas valitsee pätevistä vaihtoehdoista mukavimman jopa ehkä huomaamattaankin.

Kirjassa esitellyn tutkimuksen mukaan asiakkaat pitävät sinusta enemmän, jos kerrot itsestäsi jotain henkilökohtaista. Tämä ei tarkoita, että kehut itsesi maasta taivaaseen tai kerrot asiakkaalle synkimmät salaisuutesi. Tuttavallisella ja ystävällisellä lähestymistavalla saat asiakkaan helpommin heittäytymään keskusteluun.

Sisustussuunnittelijan työssä on melko olennaista saada tietää asiakkaan henkilökohtaisista mieltymyksistä, jotta päästään asiakasta tyydyttävään lopputulokseen. Luottamuksellinen suhde asiakkaaseen on äärimmäisen tärkeää.

Loppukevennyksenä suora lainaus kirjan tekstistä; “Ei kukaan halua ostaa kusipäältä. Mieluummin asiakas työntelisi hammastikkuja kynsiensä alle.” 😀

Logo ja käytöstä esimerkki

Logon suunnittelu ei ollut vaikeaa. Tiesin aika tarkkaan, että haluan nimeni alkukirjaimet ja millaisella fontilla ja tyylillä ne tulisivat. Piti vain löytää se oikea fontti jostakin ja löytyihän se. En jaksanut itse ruveta piirtämään käsin kirjaimia, vaikka omistankin piirtopöydän, jonka kanssa olisin voinut piirtää sen helposti. Mutta tällainen siitä nyt tuli:

Logon käytöstä esimerkki:

Edestä
Takaa

Aito korkkilattia sekä vinyylikorkki

Korkkilattian valmistus

Korkkilattiat valmistetaan korkkitammen kuoresta, joka kerätään kesän aikana, kun kuori irtoaa puun rungosta. Korkki tuotetaan vähintään 25 vuoden ikäisistä puista. Korjuuprosessi ei vauriota puuta vaan kuori kasvaa luonnollisesti takaisin 9-10 vuoden välein. Tämän ansiosta yhden korkkitammen sato voi jatkua vuosikymmeniä. Tämän prosessin jälkeen korkista on valmistettu rouhetta ja liuskoja, jotka on puristettu ja liimattu korkkilevyksi. ​

​Yksiaineiset korkkilaatat ovat noin 3-4 mm paksuja. Pintakäsittelynä on joka vaha tai ne ovat käsittelemättömiä​. Monikerroksiset korkkilaatat ovat 3-12 mm paksuja, joissa rakenteen muodostavat korkki ja jäykkyyttä antava HDF-levy sekä pintaa vahvistava puu- tai muovikerros. Sen pinta on joko hiottu, vahattu, lakattu puuviilulla- tai PVC-kalvolla pinnoitettu.

Aidon korkkilattian rakenne.

Ominaisuudet

Korkki on terveellinen vaihtoehto jaloille ja selälle sekä sopii hyvin paljain jaloin tallustaville sen pehmeyden ansiosta. Se on myös suhteellisen hiljainen jalan alla. ​Korkkilattia sopii myös astmaa sairastavien, että allergisten koteihin, sillä se ei kerää likaa eikä pölyä. Aito korkkilattia on ekologinen ja luonnonmukainen materiaali.​ Sen elinkaari on suunnilleen 20-40 vuotta kotikäytössä ja julkisille tiloille sanotaan noin 15 vuotta. Korkki soveltuu termostaattiohjattuun sähköiseen ja vesikiertoiseen lattialämmitykseen.​ Korkki on jo itsessään hyvin lämmin materiaali ja eristävä, joka voi parhaimmassa tapauksessa osaltaan auttaa vähentämään energiakustannuksissa. Korkkilattia kestää kulutusta, iskuja ja ei naarmuunnu helpolla. Useimmat esineetkään eivät jätä siihen jälkiä tai koloja pintaan sen joustavuuden ansiosta. Jopa märkä korkki voi tarjota hyvän pitotason.

Käyttökohteet

Soveltuu kaikkiin kodin kuiviin tiloihin ja erityisesti kodin oleskelutiloihin. ​Sopii lapsiperheille sekä lemmikkikoteihin kestävän pintamateriaalinsa ansiosta. 

Huolto ja hoito

Imurointi ja nihkeä pyyhintä riittävät pitämään lattian puhtaana ja kauniina. Vaikeampiin tahroihin puhdistusaine valitaan lian mukaan.​

SYNTEETTINEN PUHDISTUSAINE: Hedelmät, marjat, mehut, maito, kerma, virvoitusjuomat, olut, viini, kahvi, tee, virtsa

MINERAALITÄRPÄTTI: Suklaa, rasva, öljy, kenkävoide, korkojen jäljet, terva, piki ​

TALOUSSPRII: Värinauha, monistusvaha, korjauslakka, kuulakärkikynä, muste, huulipuna ​

KYLMÄ VESI: Veri 

Hinta Halvimmillaan korkkilattia voi maksaa vain 7€/m² ja kalleimmillaan jopa 90€/m².

Vinyylikorkki

Vinyylikorkki valmistetaan muuten aivan samalla tavalla kuin aito korkkilattiakin, mutta pintamateriaalina on käytetty vinyyliä. Vinyylin ja korkin väliin saatetaan laittaa erilaisia kerroksia kulutuksen ja kosteuden kestävyyden parantamiseksi.

Vinyylin ansiosta se on helpompi pitää puhtaana ja sen kulutuksen kestävyys kasvaa. Vinyylikorkki on pehmeä ja mukava jalkojen alla aivan kuten aito korkkilattiakin, vaikka pinnalle on laitettu kovaa kulutusta kestävä materiaali. Sen lämmön ja äänen eristys eivät myöskään häviä.

Peruspuhtaanapitoon riittää samalla tavalla vain imurointi ja nihkeä pyyhintä pitämään lattian puhtaana ja kauniina. Tarvittaessa vinyylikorkin voi pestä myös laminaatinpesuaineella.

Hinta Vinyylikorkin hinta alkaa 30€/m² ja kalleimpia saattavat olla 100€/m².

Vinyylikorkin yksi monista rakenteista.

Skill Stacking

Tyytymistä keskivertouteen vai todellista älykkyyttä?

Lukiessani artikkelia vain yksi ajatus kaiveli mieltäni; ”Miksi muka ei tarvitsisi olla erityisen hyvä yhdessä asiassa, vaan olla keskiverto jokapaikanhöylä vähän kaikessa”. Koin, että teksti kehotti lukijaansa tyytymään siihen, että ei ole onnistunut elämänsä aikana nappaamaan mitään erityisosaamista mukaansa. Toki täydellinen on kuollutta, niin kuin äitini aina sanoo, mutta mielestäni yhteiskunta ei pyöri sillä, että jokainen osaa jotenkin jotakin, mutta ei kunnolla oikein mitään. Esimerkiksi olisi erityisen rentouttavaa kuulla leikkauspöydällä lääkärin toteavan, että ”kyllä mä nyt jotenkin tän homman osaan, mutta käyn varmuuden vuoks nappaamassa ton Sirpan tosta käytävältä avuks”.

Omia vahvuuksiani on tietotekniset taidot, kielet, ihmissuhteet sekä hyvä muisti. En voi suoraa sanoa, että olisin oppinut asiat kasaamalla puoliksi opittua asiaa uuden päälle, mutta koen, että kaikki hyvin hallitsemani asiat ovat kytköksissä jotenkin hallitsemieni asioiden kanssa. Tai jos nyt oikein aloitetaan filosofiointi, niin kaikkihan on aina kytköksissä johonkin ja ympyrä on loppumaton kehä ja niin edelleen. Ja toki tästäkin voidaan alkaa väittelemään, mutta jorinat sikseen.

Olen myös sellainen persoona, että jos en ole opeteltavassa asiassa heti hyvä, en tee sitä ollenkaan. Siksi minun kohdallani ajatus taitojen kasaamisesta tuntuu hupsulta, sillä kaikki asiat mitä olen opetellut ja koen niissä olevani vahvoilla, ovat taitoja, jotka olen hionut millilleen paikoilleen pakkomielteisen tarkasti. Vien myös kaiken aina loppuun asti enkä jätä mitään puolitiehen, esimerkiksi en lopeta uuden kielen opiskelua ennen, kun puhun sitä sujuvasti.

 Toisaalta en voi kokonaan kieltääkään sitä, ettenkö olisi hyötynyt asioista, joidenka opettelu on minulla vielä puolitiessä. Minulle on ollut suuri hyöty espanjan kielestä mallintamisessa, koska ilmeisesti 3D-maailman parissa työskentelee paljon ihmisiä Etelä-Amerikan maissa. Kielten opiskelussa olen voinut johtaa sanoja toisesta kielestä toiseen jumi tilanteen sattuessa tai sosiaalisissa tilanteissa olen pelastautunut hyvän muistin avulla kiusallista tilanteista.

Summa summarum lukiessani pohdintaani on se, että Skill Stacking on mielestäni hyvä ajatus ja siinä on ideaa, mutta tapa esittää se, on mennyt päin p*rsettä. Ehkä kyse voi olla persoonastani tai ajatusmaailmastani, mutta en ole ikinä hyväksynyt vapaamatkustajia tai toisten taidoilla ratsastavia henkilöitä ja jos tämä metodi ei siihen kehota, niin en tiedä sitten, että mikä. Siitä voidaan toki aina keskustella, onko tämä taitojen kasaaminen vain tyytymistä aiemmin mainittuun keskivertouteen vai oikeaa, todellista älykkyyttä ja, että olenko minä tässä se tyhmä, kun en voi vaan hyväksyä olevani jossakin asiassa ihan vain semi-ok hyvä. Koska pakko se on pessimistinkin nöyristyä ja myöntää, että on älykästä tietää osaamisensa rajat sekä sanoa suoraa, että nyt mennään syvään päätyyn ilman uimataitoa. Mutta jälleen herää kysymys, että onko työpaikka toimiva, jos kaikki ovat uimataidottomia. Voisiko tämän metodin yhdistää rautaiseen ja monivuotiseen osaamiseen? Mitä, jos osaston pisimmän insinöörin uran tehnyt yhdistää taitonsa juuri työpaikalle saapuneen insinöörin kanssa, olisiko se todellista taitojen kasaamista, keskiverto-osaamispalapelin rakentamisen sijaan?

Skill stacking

Kyky kasata tai koota omista taidoistaan toimiva kokonaisuus. Omista taidoistani osaan sanoa tämän:

Kielipäätä löytyisi, jos jaksaisin keskittyä. Englanti on aivan helppoa ja muita kieli olen opiskellut sekä ollut hyvä niissä mutta kiinnostus lakkasi.

Matematiikkaa ei tarvitse kovin paljoa lukea tai tehdä että kaavat ja laskutavat jäisivät muistiin. Olen unohtanut kyllä kaiken aika hyvin mutta välillä palautellut mieliin taas asioita niin äkkiä ne taas on osannut.

Maalaus ja piirtäminen on kaikkein mielenkiintoisinta hommaa itselleni ja taitoakin löytyy. Voisin olla tekemättä mitään muuta kuin niitä ja olisin tyytyväinen loppu elämäni.

Tietokoneen kanssa olen kohtalainen. Opin tietynlaiset tietotekniset asiat melko nopeasti. Opin myös helposti itse käyttämään tietynlaisia ohjelmistoja perustasolla.

Koen olevani sosiaalisissa tilanteissa mukavuusalueeni ulkopuolella.

Nämä asiat osaan itsestäni sanoa. En kyllä tosiaankaan halua tai edes osaisi näistä miettiä itselleni minkään näköistä ammattia. Tiedän mitä haluan tämän koulun jälkeen tehdä ja sen että tarvitsen matematiikkaa siinä mutta olenkin siinä hyvä. En vain keskiverto. Sen vuoksi myös pidän siitä ja siksi voisin miettiä, että haluan ammatin, jossa sitä tarvittaisiin.

Monet saattavat olla hyviä monessakin asiassa, tai edes kohtalaisia niissä, mutta ne voivat olla heille vastenmielisiä. Ei kaikki pidä niistä asioista, vaikka olisivatkin hyviä niissä eivätkä he halua niiden parissa olla loppu elämäänsä. Mihinkään ammattiin ei itseni mielestä kannata jäädä, jos sitä vihaa vaikka kuinka hyvä siinä olisikaan. Elämästä tulee tylsää ja polttaa itsensä loppuun turhan takia.

Taskuraamattu

9 Älä pelottele asiakastasi

”Tuotteistajan kannattaa olla tarkkana, millaisia vaaran merkkejä hän kylvää ympäristöönsä aivan huomaamattaan.”

Kappaleen sisältö tuntuu niin itsestään selvältä, mutta kaikille ne eivät ole itsestään selviä. Toisen mielipidettä jostakin asiasta on todella vaikea muuttaa enää varsinkin, kun siitä on tullut negatiivinen. Itse varsinkin, kun lakkaan luottamasta henkilöön en enää toista kertaa luota enkä usko enää mihinkään mitä henkilö väittää tai sanoo. Sama pätee myyjän ja asiakkaan suhteessa. Ainakin omalla kohdallani. Jos saa huonoa palvelua tai kohdellaan epäkohteliaasti sekä se, että jokin ei täsmää tuotteen tai palvelun väittämiin, ei sille myyjälle halua enää mennä tai liikkeessä asioida. ”Kun asiakkaasi äkkää jotain epäilyttävää, hän päättelee vaistomaisesti, että näkyvissä on vain jäävuoren huippu.” Ja vaikka saisitkin asiakkaan pysymään tai palaamaan hänelle jää menneet tapahtumat ja niin sanotut virheet takaraivoon muistiin. Kaikki eivät tästä syystä osaa antaa toista mahdollisuutta.

18 Kun lauman yksimielisyys rakoilee

”Muiden mielipiteet vaikuttavat päätöksiimme. Vaikutus on sitä suurempi, mitä yksimielisempiä keskustelukumppanisi ovat.”

Kappale ei kolahtanut. Asioista ei tarvitse olla kaikkien kanssa samaa mieltä. Jokaisen mielipiteet muokkaantuvat sen mukaan millaista tietoa saavat asiasta tai ovat kuulleet sekä omista henkilökohtaisista kokemuksista. Omat mielipiteet pitää pystyä tuomaan julki ja niistä pitää myös pystyä keskustelemaan. Kunhan siitä keskustellaan NÄTISTI JA TOISTA KUNNIOITTAVASTI. Toista ei tarvitse haukkua tai lytätä lyttyyn vain sen vuoksi että ajattelee eri tavalla asioista kuin itse ajattelisi.

31 Johdonmukaisesti vaikka päin seinää

”Ihmisillä on voimakas tarve käyttäytyä johdonmukaisesti. Joskus sen voima vie vaikka päin seinää. Johdonmukaisuuden laki toimii sekä puolestasi että vastaasi.”

”Ihminen on johdonmukaisuutensa vanki niin, että hän kuvittelee asioiden ja tapahtumien liittyvän toisiinsa silloinkin, kun ne ovat täysin sattumaa.” Tämä ajattelu tapa voi johtaa juonensa jopa uskonnoista. Monet uskonnot puhuvat kuinka teoilla on seurauksia ja vaikutuksia. Monet ajattelevat tällä tavalla jo pelkästään kuulemansa takia. Kukaan ei pysähdy miettimään, että mitä jos teenkin näin ja mitään ei tapahdu tai seuraa siitä? Tietyillä teoilla on seurauksensa ja vaikutuksensa kuten murhalla. Mutta se että henkilö joutuu auto-onnettomuuteen ei ole välttämättä henkilöstä itsestä kiinni. Onnettomuus johtuu siitä toisesta kuskista. Huono tuuri vain sattui toiselle osapuolelle. Monet eivät muuta edes tapojaan peläten, että seurauksena tapahtuu jotakin mitä ei haluaisi tai jotakin aivan odottamatonta. Jotain mitä ei halua tapahtuvan. Tämä myös ohjaa ja määrää monen ihmisen elämää jo pelkästä pelosta, että asiat eivät ole niin kuin he haluaisivat niiden olevan tai miten he haluaisivat, että asiat olisivat.

”Perustele jopa vain perustelun vuoksi.” Kuinka helposti toisen ajatukset saa muutettua jo perusteluilla ja valheilla. Kuka sanoo, että perusteluiden pitää olla totta? Omatunto sen määrää.

38 Tuttu, turvallinen, tylsä

”Hyväksyykö puolisosi sen, että kaikki säilyy muuttumattomana vuodesta toiseen? Entä asiakkaasi? Olisiko jossain taikajuoma, joka tekisi sohvalla rötköttävästä siipasta romanttisen adoniksen?” Tämän kappaleen kanssa en osaa sanoa, että kolahtiko vai ei. Toisaalta kyllä mutta samalla ei. Osa kappaleen esimerkeistä antoi hyviäkin vinkkejä, miten pitää asiakkaat. Mutta pari esimerkkiä on niin päivänselviä asioita, että pitäisi jokaisen ammattilaisen osata huolehtia niistä jo ilman mainintaa. Ja toisaalta liian suuret muutokset jatkuvasti voivat myös ajaa asiakkaat pois. Monet pitävät siitä, että asiat pysyvät ennallaan ja muuttumattomina jos asiat ovat olleet alkujaankin hyvin. Mutta tietyt paikat kaipaavat muutosta, että kiinnostus pysyy. Ja suurilla muutoksilla saa myös lisää kiinnostusta lisättyä.